Virksomhetsetterretning

I denne artikkelen skal vi snakke om virksomhetsetterretning, og det første vi skal gjøre er å se litt nærmere på hva dette faktisk er. Deretter skal vi snakke om noen av verktøyene som lar oss utføre en virksomhetsetterretning.

Virksomhetsetterretning

Virksomhetsetterretning, eller business intelligence, betyr egentlig omgjøring av rå informasjon til noe vi faktisk kan bruke til å ta beslutninger i en økonomisk, finansiell eller virksomhetsrelasjon.

Det vi altså kan gjøre her er å utregne forskjellige diagrammer og andre midler for å «oversette» det tallene egentlig sier. På basis av dette kan vi bruke forskjellige teorier innenfor det feltet vi er i for å trekke en konklusjon. Det kan brukes slik at vi kan bli mer oppmerksomme på hva som skjer i bedriften vår, og det kan også brukes til å ta videre beslutninger.

Verktøyer

Det verktøyet som vi bruker, sagt på en generell måte er rett og slett matematikk. Ut ifra tallene og den teorien vi har om forskjellige økonomiske felt, skal være med på å gi oss all den prosedyren vi trenger for å omforme dataen til noe fornuftig. Oftest så bruker vi programmer som kan hjelpe oss å beregne tallene til noe nyttig også.

Den letteste måten å kjøre en slik virksomhetsetterretning på er ved bruk av statistikk. Dette kan man også gjøre for hånd ganske lett, selv om det kan bli noe tidskrevende.

Kilder til data

Et område som blir veldig ofte omtalt i media nå til dags er det vi kaller for «Big Data» eller stordata på norsk. Dette er systemer som er spesifikt utvikle til å gjøre analyser, som er relevante for virksomhetsetterretning, på en svært systematisk måte.

Grunne til at dette blir omtalt, er fordi det ofte dreier som om personlige opplysninger som den generelle befolkningen frasier seg når de for eksempel melder seg opp på sider som Facebook. Her kan informasjonen din bli lagret av selskapet og solgt videre til tredje-parter.