Hva er datavisualisering?

Datavisualisering betegner data representert visuelt, på en måte som både er informativ og estetisk. Kombinasjonen av funksjonalitet og estetikk skal gjøre det lettere for publikum å ta innover seg informasjon som ellers kan være vanskelig å fordøye. Uten en form for estetisk appell kan en datavisualisering fort se kjedelig og lite innbydende ut, men dersom det samtidig legges for mye vekt på å gjøre en representasjon vakker, kan informasjonen i verste fall tilsløres.

God datavisualisering handler altså om å finne balansen mellom det å få en visualisering til å se fin ut, samtidig som estetikken ikke tar fokus bort fra selve innholdet. Slik formidles informasjon klart, i tillegg til at presentasjonen holder på seernes oppmerksomhet og stimulerer fantasien deres. Mange undervurderer eller tenker ikke over viktigheten av å ta i bruk visuelle elementer for å fremme eget budskap, og dette kan du og din bedrift utnytte til deres egen fordel ved å øke fokus på datavisualisering.

Lær av andre

Trenger du et eksempel på hvordan en god bruk av datavisualisering ser ut, bør du se den nå avdøde svenske legen Hans Roslings TED-talk om helse. Han tok i bruk farger, energi og bevegelser når han skulle visualisere, og slik fanget han tilhørernes oppmerksomhet. I vår informasjonsalder er det viktig å ha slike visuelle triks i bakhånd, ettersom vi blir overøst med informasjon fra ulike hold. Konsekvent er det mye vi ikke får med oss, men de som behersker datavisualisering kan regne med å gjøre det bra.

Det hjelper tross alt ikke med en tydelig og klar presentasjon hvis ingen vil se på de. Uten noen form for blikkfang, går informasjonen tilhørerne hus forbi. Datavisualisering er sterkt knyttet til vitenskapelig visualisering, informasjonsvisualisering og tilsvarende fagområder. Disse feltene tar utgangspunkt i å bruke menneskenes evne til å vie oppmerksomhet til mønstre og strukturer vi intuitivt gjenkjenner.