MICROSOFT KOMMUNEty – beste praksis og nettverksbygging for deg som jobber i kommune den 25 mai

Sted: Microsoft Norge, Lysaker Torg
Adresse: Lysaker Torg 45, Lysaker, Norge - Se kart
Tid: 25.05.2016, kl. 4/19/16 09:00 - kl. 4/19/16 17:00
Pris: Gratis
microsoft_logo_115x115
Skal i gang med digitalisering – hvor begynner du?
Microsoft inviterer sammen med våre kunder og partnere til en dag for kommunene. Det er mye fokus på digitalisering innenfor kommunal sektor og vi ønsker å fremheve noen av
de gode eksemplene som finnes i Norge.
Vi viser frem moderne kommuner innenfor helse- og omsorgsektoren, skole- og utdanning og administrasjonen. Vårt ønske er at du skal få et godt innblikk i hvordan disse prosjektene er blitt realisert og gevinstene som er oppnådd.
Vi inviterer til sosialt samvær og en god matbit fra
kl 17.00 – 19.00.
Vi håper du kommer til oss den 25. mai.
Agenda
Agendaen vil oppdateres fortløpende, så det er bare å følge med på påmeldingssiden for mer informasjon.
Tidspunkt Tema Foredragsholdere
8.30 – 9.00 Registrering
9.00 – 9.15 Velkommen v/Morten Meier, Direktør Offentlig Sektor Microsoft Norge Morten Meier
9.15 – 9.30 Dagens agenda og intro Shahzad Rana
Hvordan digitalisere kommunens oppgaver
9.30 – 10.00 «Fra kaos til kontroll – Hvordan data satt i system gjør kommunens ledere bedre, og innbyggerne mer fornøyde!» Gunnar Sveen, Økonomirådgiver, Bodø Kommune

Robert David Olsen, Peanuts

10.00 – 10.30 Hvordan kan vi drive effektive prosjekter? Thomas Krekling, Porteføljeforvalter IKT, Buskerud Fylkeskommune

Darc Blue, Erlend Ødegård

10.30- 10.45 Pause
10.45 – 11.15 Hva skal til for å tilby alle i kommunen en digital plattform Eksempel kommer – følg med

Peanuts

11.15 – 11.45 Hvilke muligheter får man ved å få kontroll på identiteten i 5 kommuner og hvilke gevinster får man ut av det. Anders Alfarnes , ROR samarbeidet

Lumagate

11.45 – 12.15 Innbyggerdialog: Et moderne servicetorg levert som en tjeneste. Skill, Lars Yngvar Tømmerholt
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Kommer – følg med Kommer – følg med
Hvordan digitalisere utdanning og oppvekst
13.30 – 14.00 Hvordan kan bruk av sensorer i klasserommet hjelpe oss med å utvikle et bedre læringsmiljø for elevene. Eksempel kommer – følg med

Serinius Technology

14.00 – 14.30 21-århundre ferdigheter i skolen Anne Kari Ravlo, Værnesregionen
14.30 – 14.45 Pause
Hvordan digitalisere helse- og omsorg
14.45 – 15.15 Kommer – følg med Kommer – følg med
15.15 – 15.45 Kommer – følg med Kommer – følg med
15.45 – 16.15 Kommer – følg med Kommer – følg med
Addresse: Lysaker Torg 45, Lysaker, Norge

About the Author