Big data, maskinlæring og kunstig intelligens i moderne bedrifter

Ett av de største fremskrittene innenfor bedriftsutvikling de seneste år er muligheten til å benytte big data, maskinlæring og kunstig intelligens til å bygge robuste strategier innenfor effektivisering og automasjon. God data gjør det også langt lettere å kjenne våre kunder og deres preferanser. Ved å bruke denne nye teknologien på en effektiv måte kan vi utvikle produkter og tjenester som utfyller kundenes behov på en bedre måte. På denne bloggen vil du kunne lese om forskjellige måter denne teknologien blir anvendt på i norske og internasjonale bedrifter og hvordan det har hjulpet bedriftene til å vokse seg større.

En ny æra innenfor ledelse

Tilgangen på god data har tatt oss inn i en ny æra for effektiv ledelse av bedrifter. Denne nye æraen gir oss muligheten til å bli mer effektive ledere i våre bedrifter, men det er også nødvendig å tilegne oss ny kunnskap. For å kunne forstå de relevante teknologiene bør man ha god kjennskap til statistikk, og gjerne grunnleggende kjennskap til programmering og Cloud-infrastruktur. Vi vil skrive mer om viktigheten av Cloud-infrastruktur i et annet innlegg på bloggen.

Om skribentene

Idéen til å starte denne bloggen oppsto etter flere uformelle møter hvor de overnevnte temaene ble diskutert. Vi hadde alle ulik erfaring med temaene i våre bedrifter, men vi savnet en norsk ressurs som omhandlet dette temaet. Det ble derfor besluttet å opprette en blogg hvor vi kunne skrive ned våre tanker og erfaringer, samt invitere andre ressurspersoner til å bidra med innhold. Dersom du har noe interessant å bidra med kan du sende oss en E-post!