About Author: Ulrika Holmgren og Thor Moen

Description
Ulrika Holmgren er utdannet ingeniør med en master i Sustainable Energy Systems fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hun er seniorrådgiver for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway, Halden. Hun leder arbeidet med 3 Smart by og samfunnsprogram i Østfold, og har ledet arbeidet med å utvikle konsept og strategi for disse programmene. Ulrika har vært med å bygd opp smart by og samfunnsporteføljen til Smart Innovation Norway. Nøkkelkompetanser er innen strategiutvikling, bygg, mobilitet, Big data, energisystemer og bærekraft. Thor Moen er Leder for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway. Har opparbeidet seg over 7 års kompetanse om Smart by og samfunns-konsept både lokalt og internasjonalt. Han har god erfaring innen klyngeutvikling og næringsutvikling i området forskningsbasert innovasjon innen energi og IT. Thor Moen har utdannelse i fra Krigsskolen i Hæren og har en Master of Management fra BI Oslo, samt en MBA fra Helsinki School of Business. Thor har mange års internasjonal erfaring fra energibransjen som administrerende direktør i Renergy Biogass AS, direktør for Business Market i Fortum og Vice President of Customer Relations and Sales i Fortum. Thor har også ledet Norges demosite nr 1 for smarte energi-løsninger, Smart Energi Hvaler, siden 2011.

Posts by Ulrika Holmgren og Thor Moen

Få info om det siste innen fagfeltet
til din innboks