About Author: Kristian Bergem

Description
Bærum kommune, Digitaliserings og IT området Rådgivningsenheten, sektoransvarlig IT for barn og unge

Posts by Kristian Bergem