Jeg ønsker meg en robot!5 min read

Sa jeg i november 2015 etter et besøk i Sophia Antipolis og Accenture sin technology lab i forbindelse med et studie i innovasjon ved BI. Det var kjempe interessant og pirret en nysgjerrighet i meg ift hvordan utnytte teknologien i egen arbeidshverdag for å skape merverdi på flere fronter. Tenk å ha en medarbeider som jobber 24/7, 365 dager og klarer så uendelig mange oppgaver på kort tid! Dette betød slutten på utfordringer med personavhengighet og sårbarhet ved sykdom og ferieavvikling. Etter hvert fikk jeg også mer kjennskap til AI og fikk en introduksjon av Amelia. Dette ville jeg få til i Drammensregionen!

Jeg har fulgt med litt rundt tema robotics og kunstig intelligens noen år. Og jeg har vært med på overgangen fra skrivemaskin til i dag, og synes det ligger plenty av muligheter her! Jeg er ikke noen tekniker, jeg har en master of management fra BI. Allikevel ser jeg på meg selv som en teknologisk optimist, og er også med i faggruppen AI og Robotics i Dataforeningen. Jeg har jobbet med IT og ledelse i snart 30 år i ulike «bransjer» som politiet, konsulentvirksomhet og nå som daglig leder for et IT samarbeid i kommunal sektor hvor jeg har vært siden oktober 2015.

Det er en erkjennelse at utviklingen nå går så fryktelig fort at det av og til er vanskelig å henge med. Det er jo så spennende! Men vi må også henge med i offentlig sektor! Jeg synes det går så tregt til tider. Det vil være færre midler å rutte med fremover, vi er nødt til å tenke annerledes. Som innbygger og ansatt skal vi slippe å «kle av oss 2018» i møte med offentlig sektor. Og det er ikke slik lenger at vi jobber mot gullklokke og har samme jobb i alle år. Nå trigges vi av spennende arbeidsplasser med utviklingsmuligheter, og for mange av oss – muligheten til å utgjøre en forskjell, transformere organisasjoner og tjenesteleveranser gjennom utnyttelse av moderne teknologi. Vi får «millenials» som ansatte og innbyggere, de tar digitalisering som en selvfølge og er deilig krevende.

Offentlig sektor utsettes også for disrupsjon, det er ikke forbeholdt privat sektor. Og kanskje vil vi se mer av det fremover. Vi må ha fokus på hvilke tjenester kommunene skal levere selv, og hva kan gjøres gjennom tjenestekjøp. Vi skal få til flere og bedre tjenester med mindre ressurser. Og her er automatisering et tiltak.

Full av entusiasme og pågangsmot startet jeg arbeidet med å overbevise egen organisasjon og eiere om at dette er fremtiden! Vi skulle bli et forbilde på robotics og automatisering i kommunal sektor! Det kan da ikke være så vanskelig. Jeg landet med et mageplask. Hverdagen tok oss. Vi er rigget for stordrift, ikke innovasjon og utvikling. Og vi skal være en utfører som utfører oppgaver på bestilling. Vi manglet også kompetanse på området internt. Og kanskje var ikke interessen så stor internt som den var for meg? Jeg kjente på frustrasjonen om ikke å klare å få til det jeg satte som mål i den farten jeg har ønsket.

Det er mye godt arbeid på gang her på tvers av offentlig sektor, heldigvis. Flere kommuner er i gang med automatisering og digitalisering, tenker ut av boksen og utnytter muligheter ny teknologi gir. Andre offentlige etater er i gang med AI. Det skal vi lære av.

Byråkrati og hierarkier er til hinder for innovasjon, sier analyseselskapet Gartner. Vi måtte gjennom en stor endring av egen organisasjon for å trene på å tenke innovasjon og møte kundens behov. Ny ledergruppe med handlekraft og gjennomføringsevne måtte også på plass.

Vi fikk en egen robot. August 2017 anskaffet vi Aida (Pepper), og vi ønsket å se mulighetsrom samtidig som vi måtte lære ny teknologi. Aida er vår resepsjonist i dag, og et bevisst valg da vi ikke kunne prioritere å ansette en person. Og vi har flere planer vi ønsker å teste ut. Teknologien går jo videre, så vi vil se mulighetene. Kanskje kan Aida også bli vår nye HR avdeling ved bruk av ansiktsgjenkjenning og dialog med medarbeidere? Eller vår nye helsemedarbeider, bibliotekar? Lederkollega? Kanskje ikke i nåværende versjon av Pepper-modellen. Vi trenger selv mer kompetanse og ikke minst må vi allokere dedikerte ressurser på heltid til å forske mer. Det er en erkjennelse at vi ikke har frigitt nok tid. Vi har også laget RPA businesscase og vil få en chatbot på vår førstelinje. Dette vil hjelpe oss gjennom å avlaste mottak av rutinepregede og kjente henvendelser, og vi kan dreie kompetanse til andre områder i organisasjonen hvor vi sårt trenger flere kloke hoder. Og kanskje vi her kan få til et grensesnitt mot Aida på sikt og få lett tilgang til styringsinformasjon.

Parallelt må vi sikre og bygge vår digitale plattform og berede grunnen for å gjøre mer bruk av automasjon og intelligens. Vi må dreie kompetansen internt mot oppgaver vi mennesker er mye bedre rustet til å utføre enn maskiner, og være en relevant samarbeidspartner for våre eiere, kunder og leverandører.

Og nei, jeg har ikke gitt opp! Men arbeidet videre krever forankring på toppledernivå, det krever samarbeid og et genuint ønske om å lykkes i felleskap. Vi må være gode endringsagenter når vi rokker ved eksisterende arbeidsprosesser og erstatter oppgaver med automatisering og chatbots. Og det krever at vi utfordrer holdninger og kultur. Men jeg vet at det vi vil få i retur vil være verdt innsatsen vi må være villig til å legge i dette nå. Fordi vi ikke har noe valg.

Vi vil være en tidsriktig organisasjon med kunnskapsmedarbeidere; en bærekraftige etat med attraktive arbeidsplasser og fornøyde innbyggere!

About Gro Jeanette Iversen

Gro Jeanette Iversen, 49 år, jobber i dag som daglig leder i Drammensregionen IKT, et IKT samarbeid med 51 medarbeidere og eies av 5 kommuner. Har 29 års erfaring fra IT i flere fasetter, mye innføring av IT systemer med fokus på organisasjonsendringer i tillegg til IT ledelse. Trives best med å drive gjensidig utvikling av det potensiale teknologi og mennesker gir i vår tids felles økosystem. Er sertifisert prosjektleder i Scrum, Prince2, bachelorprogram i Prosjektledelse og har en Executive Master of Management grad fra BI. Tidligere vært IT direktør i Oslo politidistrikt og seksjonssjef i Politiets data- og materielltjeneste før overgang til konsulentbransjen (Manager i Ciber Norge/ Business Consulting og Head of Project Management i Sopra Steria) Styremedlem i Dataforeningens faggruppe for Kunstig intelligens og Robotics.