Hva er maskinlæring og kunstig intelligens?

Om du har fulgt med i mediene i det siste har du kanskje hørt begrepene ‘maskinlæring’ og ‘kunstig intelligens’, og hvordan det vil forandre samfunnet? I mediene høres det drastisk ut, men bak fasaden er det ikke fullt så dramatisk. Mediene vinkler sakene på en sensasjonalistisk måte for å skape mer oppmerksomhet om sine saker. Faktum er at denne typen teknologi er svært nyttig for bedrifter og offentlige instanser, og teknologien er svært langt unna å utgjøre noen trussel for oss mennesker.

Maskinlæring

Maskinlæring er enkelt forklart anvendte statistikkmodeller som brukes til å gi en pekepinn på hva som mest sannsynligvis kommer til å skje basert på tidligere hendelser. Hovedgrunnene til at maskinlæring har blitt såpass populært de siste årene har i hovedsak tre årsaker:

  • Økt datagrunnlag som kan mates inn i modellene
  • Tilgang på kraftige datamaskiner som kan gjøre de nødvendige utregningene raskt og til en lav kostnad
  • Bedre rammeverk for implementering av maskinlæring i populære programmeringsspråk

Med et større datagrunnlag har modellene bedre forutsetninger for å gi mer nøyaktige resultat, men med mer data kreves også mer datakraft for å kunne utføre de krevende utregningene. Ved hjelp av datakraft i skyen kan man leie den datakraften man trenger til svært lave priser og det har derfor blitt mulig for flere å benytte seg av disse modellene.

Maskinlæring kan anvendes i mange ulike sammenhenger, og kan hjelpe oss å skaffe et kortfattet og helhetlig bilde av komplekse situasjoner.

Kunstig intelligens

Kanskje noe mer avansert og kontroversielt enn maskinlæring, men i bunn og grunn er det de samme idéene som ligger bak. Anvendte statistikkmodeller som benytter data fra mange ulike kilder til å skape et sannsynlig bilde av fremtiden. Vi kommer til å skrive mer om kunstig intelligens i andre artikler på siden og hvordan den kan benyttes i fremtidsrettede bedrifter.