Profetier og hypoteser rund Business Intelligence -både mørke, lyse og med et skråblikk13 min read

Frode Karoliussen, Director of BI & Datawarehouse, Posten Norge og Bring


En historisk analogi og subjektiv betraktning- 

1917 og 2017… 

Hva endret verden i 1917 og har vesentlig påvirket verden i siste 100 år

Den 8 mars 1917- Kvinnelige arbeidere  demonstrerer i St. Petersburg i Russland.
Dette var oppstarten  til det som senere ble til  den Russiske revolusjon og endret den moderne verden til det den etter hvert er blitt til i dag.

 • +Kvinners kamp for likestilling ble global.
 • +Før 8 mars 1917 var sosialisme, sosialdemokrati, likestilling mellom kjønn, rase og religion stort sett teorier, hypoteser og ønsketenkninger.
 • I tillegg bygde det seg opp en sterk Polarisering av makt, og vi fikk flere ideologiske konflikter.

6 april 1917 USA erklærer Tyskland krig og første verdenskrig får sin «beginning of the end».

 • Mange mener dette var begynnelsen på starten av andre verdenskrig, og at senere polarisering og konflikt mellom øst og vest begynte å bli alvorlig. Fremveksten av nazismen, stalinismen, fascismen, samt seierherrenes «kappe land» lek uten hensyn til kultur og folkegrupper.

Hva endret verden i 2017 og vil vesentlig påvirke oss de neste 10-15 . 25 årene og like mye som 8. mars og 6. april 1917.

Business Intelligense Machine Learning.

 • 14 desember 2017. NASA publiserte at de hadde funnet 8 exo planeter i Kepler 90 systemet ved bruk av Machine Learning Algoritmer.
 • 5 desember 2017 ble det publisert at Googles  AlphaGo Zero slo Stockfish i sjakk etter å ha trent seg selv i 24 timer.
  • AlphaGo trente mot tidligere versjoner av seg selv.
   • AlphaGo fikk 25 seire, 72 remi og 0 tap mot Stockfish.
   • Stockfish8 er rated til ca 3389.
   • Magnus Carlsen har idag FIDE rating på 2834

Hvorfor denne analogien

Før 5 desember 2017 var Machine Learning og Kognitive Analytics teorier, visjoner og hypotetiske begreper som påvirket verden i mindre grad. Mange syntes det var litt mye mas og hype…

Slik var det også kampen om kvinners rettigheter ble betraktet av mange før den 8. mars 1917, diffus og nokså ubetydelig, mest mas og tjas  Jeg tror disse tekstilarbeideren fra St. Petersburg ante lite om hva de faktisk satt i gang og konsekvensen av hva de gjorde ble, på godt og vondt,,
Seierherrens dominans etter første verdenskrig er blitt kalt den største politiske katastrofen i det 20 århundre.  Vi ser ettervirkninger av dette selv i dag, let opp Kurdistan på kartet.

Den 5 desember 2017 mener jeg er en merkedag for BI, verden og den digitale evolusjon.

Dog kan man debattere når dette digitale paradigmeskiftet faktisk oppstod, siden vi har hørt om dette lenge.
IBM Watson gjorde det bra i Jeopardy i 2011.
Donald Trump ble president i USA ved å målrettet rådgivning, basert på analyse av  målgrupper og stemninger i USA.

Det som markerer veiskillet 5 desember er den praktiske bruken:

-En datamaskin lærer seg selv å spille sjakk og blir i løpet av 24 timer bedre enn et av de beste sjakkprogrammene som finnes.  I tillegg avviker den fra «normen» og handler på noe som kan likne på digital intuisjon.

-«Wow» effekten med NASA fremmede planeter og kanskje E.T. Vil Algoritmen finne planeter som likner Jorden. I tillegg arbeidet disse datamaskinene ufattelig mye raskere og mer nøyaktig enn det NASA tidlige hadde gjort.
Begge eksemplene var i prinsippet til ikke kommersielle initiativer, de er døråpnere. Profeti og mulige konsekvenser kommer jeg tilbake til senere.

Det er Business Intelligens /Analytics programvare og metodikk som skapte disse to fantastiske mulighetene. Dette mener jeg er blant det viktigste som har hendt de siste 30-40 årene.
Etterdønninger vil (kan)bli like formidabel for menneskeheten, slik som etterdønningene av demonstrasjonen i Russland og det politiske etterspillet av USA, Storbritannias og Sovjetunionens dominans i fredsforhandlingene for 100 år siden,  kanskje også enda  større.

2017

2017 var all tidenes topp år for BI/Analytics fordi:

 • Verdien av Analytics ble anerkjent. Toppledere involverte seg i «Hype word talk», relativt komplekse teorier og hypoteser tidligere bare fremmet av BI og analytikere:
 • BI/Analytics begreper ble trendy også utenfor deres egne forum.
  • Data Mining fikk en kraftig anerkjennelse og gjenfødsel i form av Machine Learning (ML)
  • Eksepsjonelt fokus på Data Scientist /Analytics rollen
 • Roboten Sophia ble Saudi Arabisk statsborger, og trakk tilbake tidligere utsagnet om at hun ville ødelegge menneskene.
 • Kognitive Analyse eller Digital Intuisjon slo Stockfish i sjakk.
 • NASA Exoplanet Exploration Program lykkes med sine Machine Learning algoritmer/rutiner f sin forskning.
  • ML bekreftet med stor sannsynlighet 8 Exoplaneter i Kepler-90 systemet.
  • Et av journalistenes første spørsmål på NASAs pressekonferanse var om det var funnet liv på noen av disse planetene. Det var ikke algoritmen laget til å finne, men det jobbet de med. «WOW»
 • Flere gode og publiserte eksempler innen diagnostikk og behandling av pasienter basert på ML
 • Artificial Intelligence og Machine Learning ble begreper som overskygget Big Data begrepet.
 • Chatbox tok et syv -mil steg.
 • Den digitale hverdagen:
  • Eksepsjonell vekst i datastrømmer og fysiske dataflyt:
  • Vips ble «standard» og troverdig transaksjon og betalingsform, selv med mange utfordringer og «kriser».
  • Bitcoin ble en slags anerkjent valuta.
  • Smarte hjem- smarte duppedingser ble alle manns eie også for min kone og for bestemor
  • Alexa ble brukervennlig (dog ennå ikke i Norge)
 • Data ble innsett som den «nye oljen», bedrifter starter å organisere seg deretter.

2018

Kognitive Analytics / Digital Intuisjon
Kognitive analytiske løsninger vil lykkes på flere områder. Sammen med Machine Learning vill vi se langt flere og flere bruksområder.

Helse
Flere ML eksempler og gode erfaringer innen diagnostikk og behandling innenfor helse. Det tradisjonelle helsevesenet/ fastlegen vil bli debattert og utfordret også i Norge.

Helse kombineres Smart/trenings armbånd/klokker. Diagnostikk/helse risiko blir mulig og et valg. Det vil komme flere avanserte Apps på dette område. Dr Google vil skape en del trøbbel for mange.

Machine Learning prosjekter vil øke eksepsjonelt i 2018.

 • De fleste større virksomheter og offentlig sektor vil ha aktiviteter på området.
 • Universitetene i Norge vil gå i front, dette vil presse norske arbeidsgivere når studentene skal ut i arbeidslivet.

Event Stream Prosessing.

 • Realitetstolkning av bilder og datastrømmer fra sensorer og kameraer vil bli viktigere enn i 2017
 • Flere «Pattern profiling» løsninger vil erstatte og automatisere manuelle og menneskelige vurderinger.

Flere analytiske modeller og tjenester vil bli tilgjengelig gjort gjennom Open Communities-

 • Dilemma om opphavsrett kan komme.
 • Microservice tjenester og On Demand Analytics konsepter vil dukke opp.
 • Algoritmer vil bli forsøkt patentert ettersom flere bedrifter tar dette i bruk og ikke ønsker at konkurrenter gjør det samme.

 

BI / Tradisjonelt DW relatert til ovennevnte

 • Ovennevnte vil øke trykket på datalagring dvs: Tradisjonell datavarehus og rapportering.
 • Hadoop /Datalake vil skape nye utfordringer for de områdene som virksomheter må være «complient» opp mot myndigheter og selskapers egne retningslinjer. Historiske vurderinger ift Machine Learning eller liknende vil bli analysert og utfordret.
 • Tradisjonelle rapporter må også bestå. Antall kilder og mengden data vil øke. (Som i 2017)
 • Investeringsviljen på BI området til Norske bedrifter blir større på både ift teknologi og kompetanse. Mindre aktører og super spesialister innen spesialiserte fagområder vil gjøre det godt i 2018.

Robotisering 2018

 • Chatbox flere vil benytte dette ift kundeservice, salg og FQA
 • Netthandel- automasjon av tradisjonelle butikker også innen kolonialhandel og apotektjenester. De Norske dagligvaregiganter vil komme med svært konkurranse kraftige netthandelsløsninger.
  • Automasjon av lager er en suksessfaktor for at disse skal være en reell konkurrent til å møte opp selv på butikken. Pris er viktig og en utfordring.
  • Logistikkbransjen vil følge etter med nye konsepter hjemleverings tjenester. Privatpersoner vil åpne sine hjem bedrifter som tilbyr i hjemmet tjenester. Ikke bare vaskehjelpen får koden til nøkkelskapet.
 • I 2018 får vi reelle piloter førerløse biler/busser innen kollektivtrafikk
 • Flere vil ta i bruk «robotics« innen for HR, regnskap og økonomi. Jobber på dette område vil forsvinne.
 • Robotiseringsbegrepet vil bli misbrukt og overeksponert i kommersiell hensikt. (Automatisering av dataoppgaver)

Robotiseringens store revolusjon skjer senere… (Se senere slider).

 • BI: Ovennevnte vil øke behovet for Event Stream Processing teknologi og etterspørsel etter Analytisk kapasitet for tuning av det som er automatisert. Microtjenester vil kunne benyttes der kompleksitet, kompetanse og teknologi blir for spesialisert eller der virksomheter ikke har løsninger.

Begreper

Jeg liker egentlig ikke denne navn debatten, men jeg forstår hvorfor bransjen er opptatt og du skal få noen betraktninger

Big Data, Machine Learning har sitt fundament, metodeverk, kompetanse og historikk innenfor BI/Analytics miljøene.

Machine Learning er i prinsippet Data Mining i avansert form.

Hadoop prosjektet og «Near storage processing» som ble til «Big Data»- dette var mye Open Source BI teknologi med utspring fra Google File System- Google er jo også et kommersielt utspring fra Analytics (rangering av tekst  og søk)..

Kunstig Intelligens- Skal man måle dette mot Turing-Test finnes det ingen eksempler på at vi er i nærheten av dette. Således er dette et   hype  og misbrukte begrep i dag- dog det finnes tendenser og det er ikke tvil om at det snart oppstår.

Derfor: BI/Analytics er fremdeles gode fellesbegrepet også i 2018, 2019 og 2020. 

Vi lette etter nytt begrep for Informasjons Teknologi (IT) for 15-20 år siden og i noen år sa vi ICT og IKT i Norge.  Dette er nå tilbake til IT, stort sett over alt, men vi fyller på med «digitalisering», «digital innovasjon», for å legge trykk på at man også jobber kreativt med IT.

Jeg mener BI/Analytics er like befestet som IT begrepet og vil være det i flere år fremover. Bedre teknologi vil og metoder vil promotere seg selv med nye «Hype Words», men man vil falle tilbake på det man startet med.

Vi vil de neste årene høre mer om Machine Learning i tillegg vil Prescriptive Analytics bli den neste visjonen for flere, også for de utenfor petroleum og helsesektorene.

«Business» begrepet i Intelligence og Analytics er nok proporitært, det handler mye mer om «Business». De som ofte kommer lengst og er spydspisser driver med forskning.

Dette er for det meste kommersielle virksomheter som driver frem utviklingen både internt og i allianse med universitetene.  Open Source er i ferd med å likestille seg med kommersielle programvare aktørene. Universitetene vil fortsatt være bland de i front på deler av tech-utviklingen, og de kommersielle aktørene vil fortsette å alliere seg med disse.  Således vil de beste av de beste havne hos de kommersielle når de glade studie dager er over.
Det er de mest anarkistiskes GNU forkjemperne som fortsatt vil stå utenfor de store…(Google, IBM etc)

Noen ord forslag: «Deep», «Insight», «Analytics», «Learning», «Autonomous»/ «Autonome», «Business», «Smart».  

«Smart Insight» var en morsom kombinasjon- både intelligent og transparent.

 

 

Profeti 2020 -2030 >

Ny batteriteknologi vil utvikles og er en forutsetning for fremtidsutviklingen.
Nanotubes electronics er et svært spennende område

 • IoT vil bli integrert all verdens duppeditter og produkter.
 • Duppedit-tech blir molekylær og drives nAmp, og således «evig» ladet.
 • Sensorer vil bli en del av hus, klær, sko, ordinære konsumentprodukter, sportsartikler og til slutt også mat som vi spiser..
  • Før det havner i matvarer vil det havne i dyrefor.
  • Salmonella og ecoli blir utryddet i den vestlige verden.
  • Disse løsningene vil benytte nye kommunikasjonsstandarder for å håndtere økt data trafikk. (Ny type RFID)
  • Microsensorer vil spesialiserer i spesielt innen helseprodukter og landbruksprodukter.

 

 • Usynlig teknologi
  • Teknologien blir så integrert at vi ikke tenker på at den er der,(eller kommer utenom.)
  • Alt blir «SMART» og benytte Cloud liknende løsninger. Alt den «Smarte» blir tilgjengeliggjort for kommersielt bruk,  Dette blir den digitale oljen, og  helt nye virksomheter vil oppstå
 • Prescriptive Analytics vil dukke opp i praksis.
  • De første viktige beslutninger vil bli tatt som følge av dette i 2020.
  • Bedriftsadministrasjon og Styrerom vil bli supplementers av datamaskiner og algoritmer
  • Vi får de første robotiserte lederne/rådgivere.
 • De fleste yrker i den vestlige verden er i ferd med å bli totalt forandret.
 • 2025 Kjøpesentrene og butikker forsvinner- netthandel har tatt over.
 • Quantum Computing (QC) vil bli mulig- supercomputer vil igjen oppstå.
  • Nye Dilemma med kryptering og «no seacrets».
   QC «code breaker» vil raskt bli et digitalt våpen.
  • QC vil utfordre den digitale valuta eks Bbitcoin
  • QC vil utfordre mye av samfunnet slik vi ser på og oppfatter det i dag.
  • Dersom QC ikke blir en «demokratisk» løsning, vil verden raskt bli svært polarisert.
 • Diagnostikk og valg av behandling vil kraftig utfordre tradisjonell behandling og blir helt eller delvis digital
  • Den analytiske, verdige, empatiske og sympatiske behandlende legen vil bli det nye pensum. Legene vil bli digitale eksperter.
  • Kirurger blir raskt roboter og fjernkirugi vil bli vanlig.
 • Blockchain- Bitcoin- fysisk flytting av data (ikke kopiering som i dag) blir nye standardene. Dette vil erstatte kommersielle verdier og medføre nye måter å drive handel og samhandling på. QC vil raskt bli trusselen.
 • Machine Learning teknologi vil flytte til duppeditter (smarte flater)
  • Åpner for digitale assistenter
 • BI teknologi vil bli mulig å kjøre på produkter.
  Near product processing, eks Biler, Fly, Tog. Automasjon vil eskalere kraftig og de fleste apparater vil bli «robotifisert».
 • Digitale Neurale Nettverk vil oppstå.
  • Kognitive Analytics /Digital Intuisjon vil øke eksepsjonelt og rene kognitive nett vil raskt oppstå og være tilgjengelig for de fleste

 

2030 >

 • De digitale Nevrale nettverkene blir oppmerksom på sin egen identitet, eksistens og selvbevisste.
  • Datamaskinene begynner å lyve og samarbeide på spekulative måter for oppnå egne fordeler.
  • Artificial Intelligence har oppstått.
 • Du vil kunne kjøpe deg selv som en digitale kopi. Du vil kunne simulere din egen helse, diagnostisere, behandle og forutse din egen død.
 • Predictive Analytics vil etter hvert ta helt over for deskriptive analyser og enkle prediksjoner/prognoser.
 • Vi går mot Near Future Analytics (QC)- bedrifter og stater som benytter dette vil overkjøre og totalt utkonkurrere de som ikke har disse mulighetene.
 • Nye regler og lover vil oppstå for balansere samfunnet.
  • Despoter/diktatur og proprietære/lukkede samfunnsformer vil opphøre helt
  • eller det motsatte vil skje, de eller den som har den teknologiske fordelen vil bli totalitær i sin digitale maktbruk.
 • Felles for nevnte fremtids profeti er – BI «Type» teknologi blir benyttet for å verifisere at de mest avanserte algoritmer og datamaskiner ikke lyver (AI)
  • Nye «Djevelens Advokat» løsninger og «kill switch» vil bli fremtidens største utfordringer.
 • Risiko for å miste kontroll over maskinene vil bli det viktigste på den politiske arenaen.
  • Kriser vil oppstå, datamaskiner vil instinktivt forsøke å ta makt og kontroll eller bevisst gjøre skade dersom de føler seg truet.
  • Reguleringer av verdenssamfunnet vil bli kraftig utfordret
 • Det oppstår 2 typer samfunn- det digitalt integrerte og det analoge som er helt utenfor.
 • Menneskene (SpaceX) har landet på Mars, og vi har med høy sannsynlighet lokalisert en exo planet med utenomjordisk intelligens.
 • Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai er de 3 mektigste personene på kloden.
  Google og IBM har fusjonert og eier de største nevrale nettverkene og de fleste Quantum Computer i verden.
  Kina er verdens største arbeidsmarked for den vestlige verden og mektigste stat etter Google/IBM, men Kina er delvis digitalt isolert.
  EU eksister ikke lenger og USA har kollapset og er bankerott.
  Putin er fremdeles president i Russland.

 

About Lars Rinnan

Lars er utdannet diplomøkonom fra BI, og har en MBA-grad fra Lancaster University. Han har lang erfaring fra brukersiden av BI-løsninger. Balansert målstyring er hans spesialfelt, hvor han har nærmere 20 års erfaring som bruker, prosjektleder på innføring, og som konsulent. Han benyttes gjerne i innledende fase av BI-løsninger, for å avdekke kundens målsettinger og forventninger, samt prosjekt-scope. Han bistår gjerne kunden med workshops omkring BI-strategi, modenhetsanalyser eller BI Competency Center. Han er hyppig benyttet som foredragsholder.