Hva tenker Marius Sommerseth om Analytics og Digital Innsikt i 2018?4 min read

 Marius Sommerseth, Leder Digitalisering og Innovasjon hos Sporveien AS

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
For meg vil 2017 være året der IoT og AI virkelig begynte å gjøre sine inntog på scenen. Ingen av de er nyheter, men teknologien og kompleksiteten rundt dem har blitt såpass enkle at man begynner å virkelig kunne utforske muligheter på en ny måte. Det er også året der det begynte å sette seg for folk hvor raskt utviklingen faktisk går innenfor fagfeltet og det vil ikke gå tregere i år.
Spesifikt på innsikt ser jeg også det som året der innsiktsverktøy i enda større grad ble for alle. Flere leverandører har hatt gode frittstående selvbetjeningsverktøy i mange år, men i 2017 ble innsikt mye mer integrert som deler av andre systemer (og mer eller mindre påkrevd del) for å gi mer innsikt til alle.


Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018
Det vil skje ekstremt mye innenfor feltet i året som kommer, men jeg tror det aller viktigste vil bli utnyttelse av AI i analyse og innsiktsprosesser. I dag gjøres fortsatt mye av jobben uten gode støttefunksjoner og dette vil endre seg drastisk i året som kommer. Dette tror jeg også vil gjøre at man begynner å bruke AI direkte i enheter, som vil gi oss et bredt spekter av smarte enheter.
En annen ting som vil endre området er inntoget av tale- og spørringstjenester. Det å bruke AI teknologi i søken etter innsikt, med tale som presenteringsform er noe som etter min mening vil bli mer eller mindre standard i året som kommer.
Til slutt må jeg også framheve GDPR som innføres i mai. Det var mye misforståelser over hva det egentlig innebærer i 2017, mens jeg føler nå at dette begynner å roe seg litt og at man forstår at selv om det betyr at man må ha kontroll så er det ikke i nærheten så ille som noen vil ha det til. Jeg tror GDPR til slutt vil føre til mye spennende innsikt da det framtvinger at man faktisk må ta stilling til hva man trenger og hva man har av data, men det vil nok også føre til en del skriverier i sommer på selskap som ikke har tatt det på alvor.


Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Jeg mener at robotisering ble noe overhypet i 2017 og dermed skapte mange misforståelser for hva det faktisk vil bety for oss. Robotisering (automatisering) er ikke noe nytt og har blitt introdusert ved hver av de foregående industrielle revolusjonene i forskjellig grad, men denne gangen er det i en annen størrelsesorden.
Det betyr på ingen måte at norske virksomheter ikke vil bli påvirket av smartere teknologi og økt automatisering i 2018 (og årene etter). En god del yrker vil få store endringer, men jeg tror de i 2018 primært kommer i form av smartere støttefunksjoner for å hjelpe yrker å gjøre jobben enklere. Som for eksempel intelligente taleassistenter som vil forenkle livet for mange yrker.
Og så vil vi selvfølgelig se en stor endring i hvilke jobber man har framover, på samme måte som ved de foregående industrielle revolusjonene. Men jeg ser for meg at man begynner å forstå mulighetene og fordelene på en bedre måte, slik at man kan automatisere bort tidstyvene og heller bruke tiden på det som faktisk skaper verdi. Det som er viktigst i 2018 vil være endringsledelse og at norske virksomheter ser muligheten for omskolering i enda større grad enn tidligere.


Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
Jeg er ikke helt enig i at de er i ferd med å dø som begreper, men begrepene har ikke lenger den samme hypen over seg som før og drukner da fort i nyere begreper som bedre driver fram utvikling. I år tror jeg at begrepet Advanced Analytics kommer til å bli brukt mye mer for å skille mellom tradisjonell analyse og analyse drevet fram av nye teknologiske muligheter.

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Jeg har et håp om at Data driven Innovation blir noe som vokser fram for å sette enda mer fokus på verdien av all data rundt oss og hvilke nye muligheter disse kan gi. Selv om Big Data ikke blir så mye snakket om lenger har det ført til at mye uutnyttet data har blitt lagret som vil kunne gi mye nye muligheter framover.
Og så tror jeg at taleassistenter i mange former er noe som kommer allerede i år. Så assistentbasert innsikt/analyse i en eller annen form vil nok befeste seg som begrep.
 

About Marius Sommerseth

I am a strong minded technologist with excellent skills on streamlining communication between different parties, designing architecture and project plans for projects of all sizes as well as multiple years of experience as a project closer/problem solver. I enjoy working in a high speed environment, juggling multiple projects and supporting/training junior resources. I love building teams and departments as well as developing resources, my mantra is that the only way to build a good team is that everyone has the ability and get the support to become who they want to be. I have domain experience from bank/finance, oil, media/telecom, insurance, healthcare and logistics. As a technologist I have deep understanding of how different technologies/solutions work and how to streamline them to work best together.