Hva tenker Stig Sjursen om Analytics og Digital Innsikt i 2018?3 min read

 Stig Sjursen, Director Data Management & Analytics i Orkla IT

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Jeg synes noe av det mest spennende som skjedde var at Google med Tensorflow frigjorde nye innovasjoner og åndsverk innen maskinlæring. Det er fortsatt bindinger til deres plattformer, men her ligger det enorm innsats i sofistikert trening av modeller, som jeg tror kan ha stor gjenbruksverdi når de tilpasses bedrifters unike bruksområder og datamønstre. Som SAP kunde synes jeg det er veldig spennende med HANAs integrasjon mot Tensorflow.


Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Det skjer så mye innovasjoner på teknologisiden at det er et «must» for BI/Analytics avdelinger i norsk næringsliv å bygge effektive broer mellom business og IT for å sammen finne de gode eksemplene for innovative måter vi kan få mer verdi og gjenbruk av våre data på som skaper konkurransekraft. Jeg tror store aktører som Microsoft, Amazon, Google og Apple i ulike varianter vil fortsette å gjøre semi-trente maskinlæringsmodeller mer tilgjengelige, som lokketilbud for å rekruttere kunder til sine cloud plattformer. Hvordan deres algoritmer faktisk kommer med anbefalinger er i praksis å anse som en black box fortsatt. Det er høyt prioritert å dokumentere dette bedre og gjøre det mer transparent, og bedrifter må bygge kompetanse for å tolke og forstå disse. Om vi ser store resultater allerede i 2018 tviler jeg på, men her må det gjøres mye før bedrifter kan ha full tillit til resultatene av modellene. SAP kommer også sterkere på banen med å integrere prediktiv analyse i forretningskontekst i sin S/4HANA-plattform og tilby enda mer spennende muligheter for virtuell datamodellering. Ellers er jeg overbevist om at data prep, master data harmonisering og modellering fortsatt vil være det alle norske store bedrifters BI/Analytics-avdelinger vil bruke mesteparten av sin tid på også i 2018.

Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Robotic Process Automation (RPA) har allerede gode løsninger for å erstatte menneskelige manuelle tidstyver som rutinemessige punchejobber- typisk ved ERP-effektivisering. Sannsynligvis blir dette et mer modent alternativ å vurdere opp mot tradisjonell outsourcing. Ellers er dette et buzz word som ofte brukes for automatisering, og da er det et «melk og brød»- begrep som alle bedrifter driver med kontinuerlig. Hvis vi definerer maskinlæringsmodellene/algoritmene som roboter, så vil mange norske virksomheter investere mye tid i 2018 på å analysere og eksperimentere hvordan dette kan påvirke kundereisen, supply chain og andre potensialer for å gi dem unike fortrinn. Dog, maskinlæring har fortsatt ikke truffet hype-toppen og bedrifter må være kritiske til begrensningene og utfordringene.

Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
BI og Prediktiv Analyse brukes stadig mindre. I følge Google search-statistikken så er Big Data fortsatt høyt hypet dog erstattet av Machine Learning som hype- leder fra midten av 2017. Personlig synes jeg fortsatt «Analytics» er et godt samlebegrep som omfavner BI, prediktiv analyse/ AI, master data og data prep.  
Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Jeg ser ikke noen gode gryende nye begreper ennå, men håper vi snart får et nytt hype-begrep som er mer beskrivende enn «Digitalisering»😊

About Stig Sjursen

Comprehensive track record of managing highly competent workers and ensuring a performance based culture based on clear guiding, rules of engagement and management by influence. Very passionate about technology innovation. Strong believer in creating competitive advantages by leveraging more analytical insights and get more value out of the available data. Motivated by managing knowledge workers by ensuring their individual sense of achievement and make all of the talents pull in the same direction.