Hva tenker Patrick Blomquist om Analytics og Digital Innsikt i 2018?3 min read

 

 Patrick Blomquist, Leading Advisor Applied Data Science i Statoil

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?

Den største enkelthendelsen i 2017 var for min del DeepMinds Alphazero. Et selvlærende system, som med utgangspunkt i sjakkreglene, prøver å forutsi motstanderen neste trekk. Om motstanderen foretar et smartere trekk, vil programmet ta lærdom og bruke informasjonen aktivt i videre prediksjoner. Alphazero har også lært seg brettspillene go og shogi.
Utover dette vil jeg si at det digitale taktskiftet vi har sett i 2017 har vært formidabelt. Digitalisering ble i 2017 «allemannseie», hvor så å si alle virksomheter ser et potensiale med digitale verktøyer, data og analytiske metoder. Et av resultatene vi sett så langt er et brennhett arbeidsmarked og det kommer ikke til å snu med det første.
Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Dette er et meget vanskelig spørsmål gitt den nåværende digitale endringshastigheten og teknologiske utviklingen. Teknologisk sett tenker jeg 2018 blir integrasjonsåret. Vi har vært vitner til mange nye teknologiske muligheter de siste årene. Nå står vi muligens foran en periode der vi generer nye bruksmuligheter gjennom å koble disse teknologiene og analytiske metoder sammen på ulike måter. Hvilke nye løsninger kan vi f.eks. lage om vi kobler sammen en drone, chatbot, AI, bildegjenkjenning, AR og robotisering? Svaret kan være et vedlikeholdssystem med kunstig intelligens som foreslår et vedlikeholdsprogram gitt sine observasjoner, som kan vise deg rundt på anlegget og ikke minst diskutere løsninger med deg.

Rent kommersielt så vil det heller ikke overraske meg om vi observerer noen «Kodak moments».  Jeg er fortsatt noe bekymret for at større virksomheter tar for lett på den digitale endringsreisen og blir veltet av små tuer. Gjennomføring av digitale prosjekter krever ofte mer enn man tror og det er spesielt enkelt å feile på oppløpet. Det er derfor viktig å forstå at digitalisering treffer alle nivåer i en organisasjon, både strategisk, taktisk og operasjonelt, om man skal få til en vellykket implementering og bruk.


Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?

Det har i det siste vært overskrifter som beskriver at robotene kommer og tar jobbene våres. Dette er i mine øyne en sannhet med modifikasjoner. Vi vil se en økende trend av robotisering av arbeidsoppgaver og tjenester, også innen nåtidens høystatusyrker, men det vil også dukke opp nye roller og kompetansebehov. Det er derfor viktig for virksomheter å legge til rette for kontinuerlig videreutdannelse av sine ansatte og at vi, som enkeltmennesker, er villige til å endre oss.


Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?

Jeg ser ofte at begreper forvirrer like mye som de egentlig er ment for å beskrive noe. Min holdning er å minimere begrepsbruken og heller fokusere på digitale leveranser ved bruk av moderne teknologier og metoder uansett hva barnet heter. For enkelthets skyld foreslår jeg derfor at vi bare slår sammen de to begrepene og kaller det for «Big data intelligence».


Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Garantert oppstår det nye begreper i 2018. Mest sannsynlig er mange av disse relatert til nye teknologiske konsepter. Begrensningen er ofte ikke i selve teknologien, men heller vår evne til å forstå hvordan vi kan bruke den. Jeg håper derfor at vi skal få et bedre forhold til begrepet «Intraprenører» i året som kommer.
Ønsker alle et godt nytt digitalt år!
 
 
 

About Patrick Blomquist

Delivers new insight, targeted analysis and process simplifications. Engaging the organizations through rapid prototyping of analytical applications for their core business challenges. I believe new revenue streams, efficiency gains or sustainable cost reduction can be materialized through right usage of analytics in a data driven culture. It is mostly a matter of "thinking-outside-the-box".