Hva tenker Marion Løken om Analytics og Digital Innsikt i 2018?2 min read

Marion Løken, Senior Manager CRM Insight & Analytics, Circle K Europe

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
For min del er det 3 ting som preget 2017:

1.     People got serious about GDPR. Det var en veldig bra ting fordi det hjalp mange som jobber ikke med analyse å forstå hvordan data er brukt i selskaper, og hvor viktig dataene er. Det gir også en oversikt over dataene og prosesser som er et god grunnlag for å jobbe med en datastrategi.
2.     Microsoft ble kåret leader på Gartner magic quadrant innen analytics. Det er en stor endring og gir potensial for bytting i teknologi i mange selskaper de neste årene.
3.     ML og AI til masse:
a.     ML og AI ble til faktiske applikasjoner som massemedia skrev mye om, som for eksempel AlphaGo som lærte seg-selv å spille Go og vant (takk til reinforcement learning).
b.     Store selskaper som ga bort koder og frameworks for ML, AI og Deeplearning, for eksempel PyTorch fra Facebook og det nye Open Neural Network Exchange (ONNX) formatet for å bruke modeller i forskjellige frameworks.


Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Jeg tror visualisering av data fortsatt har et steg å gå. Jeg så i fjor en presentasjon fra en startup av 3D reporting med 3-D brillene. Jeg kan tenke meg nye løsninger for visualisering av data, spesielt fra IoT sensor i bevegelse, og hvorfor ikke i 3D.
Det er mer og mer teknologi som skal simplifisere måten man søker informasjon i data, for eksempel ved å bruke natural language prosessering. Jeg er ikke helt sikkert hvem kommer til å ta dette i bruk i selskaper – kanskje midle management, kanskje kontroller? , men jeg tenker at flere og flere folk vil ha tilgang til data  selv og svare på sin hypoteser.
Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Generelt tenker jeg at det er bare positivt å få vekk kjedelige oppgaver som en robot kan gjøre. Innen vårt felt, jeg ser en stor potensial for robotisering av data preparasjon og integrasjon prosess kommer til å være noe som folk kommer til å eksperimentere med. Jeg tror at få vil robotisere innsiktsproduksjon innen 2018.

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Alt skal være «Augmented» har jeg lest 😉 , så folk kommer sikkert å bruke begreper som: Augmented analytics, augmented data discovery, augmented reports?, augmented insights?. Spøsmål er: kommer vi alle til å forstå begrepet likt?

About Marion Loken

Marion (Cuny) Løken. Enthusiast and creative data analyst, with experience in team management and strategy. I am passionate about data and especially the way they can be used. I love finding new ways to use data to improve customer experiences in general and in particular at customer touch points and with customized products. I also like creating a compelling data story from disparate facts and insights. Technology and new algorithms are fascinating me in the way they offer new possibilities to react faster and more accurately to change. Over the last 12 years, I have worked in different industries and gained a broad experience with various types of data (sensor data, demographics, transactional data, CRM data, web data, social media data, etc.) that I use to improve various processes. I have managed several teams and I enjoy coaching and helping people solve challenges. In organisations I worked for, I have developed strategic initiatives to expand the analytical competencies and advised executive management on strategic directions to use data as an asset.