Hva tenker Kari Rødås om Analytics og og Digital Innsikt i 2018?4 min read

 Kari Rødås, Informasjonsarkitekt Møllergruppen AS

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Jeg er svært glad for å se at det er bevegelse igjen på den teknologisk front innenfor Analytics og Digital innsikt i 2017. Lenge har vi pøst på med mer av det samme, og det har til tider føltes som vi prøver å øse vann fortere og fortere ut av en lekk båt. Det er ingen god følelse over tid. Det er opplagt er at løsningen ikke er å dublisere dataene eller flytte dataene mange ganger.

Derfor har jeg sterk tro på virtualisering.

Når dataprosesseringen /dataflyttingen tar kortere tid, vil det gi oss mulighet til å trekker innsikten lenger frem i prosesskjeden og integrere nyttig kunnskap i selve utførelsen av forretningsprosessene.  Jeg ser at tiden hvor Analyse og innsikt var en egen avdeling/nisje er forbi, disiplinen vil bli mer integrert del av alle prosesser og avdelinger konsolidert i bedriften. Vi snakker om forretningskritisk kvalitet på data, som benyttes på tvers av konsernet.


Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
 Mange flere vil innse at datakvalitet er vesentlig i sin digitale reise. Med digital selvbetjening og effektivt blottlegger man intern datakvalitet direkte til kunden og det kan være veldig avslørende, hvis informasjonen ikke er korrekt. Det hjelper ikke med et kult brukergrensesnitt, hvis informasjonen er elendig.
På grunn av personvernforordningen, GDPR, General Data Protection Regulation, som skjerpes inn personvern 25.mai, blir konsekvensene av manglende personvern og datakvalitet større. Jeg kjenner ingen bedrifter, som ikke må gjøre en rydde jobb med hensyn på kundedata, dokumentere formål med bruken av kunde data og sikring av kundedataene.
Aldri før har det fått større konsekvenser, hvis du ikke er mester på masterdata. Og da er det forvaltning og oppfølging av definerte kvalitetsmålepunkter, som gjelder. Høres kjent ut? Rett og slett egenmedisin, som må utføres.

Timingen for personvern er naturlig, da vi med sammenkoblete data kan både bruke og misbruke disse. Å gi kunden tilbake makta over egen informasjon er viktig for at vi ikke vi skal bli for styr av de store kongelemeratene.


Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Her er det spennende muligheter til å bli kvitt noen tidstyver og kjedelig arbeid. Jeg mener vi ikke skal være redd for våre arbeidsplasser, vi må, skal og vil skape nye. Det eneste som er konstant er endring og endringsvilje ligger kun i våre egne hoder.
Så her må Norge gripe sjansen og vi har all verdens mulighet til å gjøre nettopp det for å skape oss et forsprang og bli konkurransedyktige med resten av verden. Her snakker vi den nye olja. Opplagt hvis vi ønsker å beholde våre gode lønninger og velferd, må vi jobbe mer effektive enn de med et helt annet lønnsnivå. Da hjelper det ikke å gjøre manuelt arbeid fortere, da må vi være ‘late’ og automatisere  standard prosesser og benytte vår intellektuelle kapasitet til nytekning og kvalitetssikring.
Selv om vi tror vi er verdensledende på digitalt, er det fortsatt mange manuelle steg i alle bedrifter. Det er disse vi skal automatisere, slik at vi kan utføre verdiøkende arbeid. Teknologien er jo ikke ny, vi har bare endelig startet å utforske den.
La robotene gjøre de kjedelige, repetive jobben, så kan vi vie vår tid til morsomme, nytenkende og utfordrende oppgaver.

La robotene prosessere data, finne mønstre, beregne algoritmer og presentere beslutningsgrunnlag,  slik at vi mennesker kan gjøre vår del av jobben mer effektivt og med bedre kvalitet. Er det ikke det vi hele tiden har snakket om at vi skal presentere data, slik at vi kan ta beslutninger på riktig grunnlag og nå får vi forslag på konklusjoner også.

Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
Jeg har stor tro på begrepet datadreven innovasjon.
Det er mye av det samme; forvaltning av informasjon og sammenstilling av data både offentlig og bedrifter seg imellom for å løse menneskelig og miljømessige utfordringer.
Blant annet her kan du lese mer:

Data/informasjon vil fortsatt være en assett i enhver bedrift eller foretak.


Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Jeg tror vi vil se mer og mer disruptive løsninger, så hvordan skal jeg kunne vite? Hvis jeg visste hva som kom, ville det ikke være disruptiv mer, ikke sant?
Det er mange blogger og nyhetsbrev å følge med på, men for akkurat dette temaet vil jeg trekke fram et som snakker mer omkring nettopp dette.

 

About Kari Rodas

Kari Rødås har over 15 års erfaring med virksomhetsstyring, Master Data Managment og løsningsdesign, hvor vi benytter gode løsninger som sikrer verdiskapning. Roller: informasjonsarkitekt Spesialitet: Master Data Management, Datakvalitet, Arkitektur(funksjonell og teknisk), Business Intelligence, Datavarehus, Forretningsrådgiving, prosjektledelse, Analytics. Media (1)This position has 1 media