Hva tenker Ingrid Hermanrud Rasmussen om Analytics og digital innsikt i 2018?3 min read

Ingrid Hermanrud Rasmussen, Data and Information Manager i Instabank ASA


Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Teknologien ble mer avansert og lettere tilgjengelig enn noensinne. Skytjenester og open source gjør at man ikke trenger å investere i egen infrastruktur, datalagring og programvare. I stedet leier man dette av leverandører som håndterer sikkerhet, vedlikehold og oppgraderinger for deg. Dette har gjort det mulig for Startups å komme raskt i gang for en billig penge. Som et resultat ser vi at nyetableringer skyter fart og innovasjon blomstrer. Finansnæringens teknologiutvikling, FinTech, gjør at bank, finans og forsikringsbransjen gjennomgår store endringer. De store tradisjonelle bankene utfordres av små digitale banker som Instabank. I 2017 tok flere i bruk ny teknologi for dataintegrasjon og analyse. Virtuelle datavarehus, data lagret i minne og kunstig intelligens utfordrer tradisjonelle Business Intelligence initiativer.  Datavarehusarkitekter har nok fått noe å tenke på.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Teknologien fortsetter å modnes og å bli lettere tilgjengelig. I tillegg til «infrastructure as a service» og «software as a service”, vil vi se flere og bedre tilbydere av «data as a service» og til og med «machine learning as a service». Alle snakker om Big Data, Artificial Intelligence og Augmented Intelligence. Så langt har det vel vært dyrt og tungt å komme i gang med dette. Jeg tror at vi i 2018 vil se flere som kommer i gang med og får forretningsverdi av å kople sammen store datamengder fra elektroniske spor sammen med egne data. Noen vil vite mer om kundene sine enn andre, og dette vil føre til at noen bedrifter blir mer lønnsomme, mens andre taper terreng. Analytics og digital innsikt vil gi store fremskritt innen bekjempelse av terror og hvitvasking og effektivisering av offentlig sektor.


Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Robotisering vil føre til at mange «repetitive» jobber forsvinner. Digitalisering vil også gi nye muligheter for virksomheter som er i stand til å gripe dem. Utfordringen for bank og finans sektoren ligger i å forstå mulighetene ny teknologi skaper for kundene. PDS2 og GDPR vil skape muligheter for noen og utgjøre en trussel for andre.
Vi vil sikkert se mange spennende dingser og apper som gjør hverdagen enklere og morsommere for folk flest – og også en del ubrukelige. Selvkjørende biler og diagnoser stilt av din smartklokke kan bli nyttig. Jeg for min del er ikke veldig opptatt av å få kaffemaskinen til å bestille nye kapsler når det nærmer seg tomt. Men jeg synes det er spennende med teknologi som gjør hverdagen bedre for mennesker, f.eks. på gamlehjem, der de eldre kan få på seg sine VR briller og sykle rundt i sitt eget nabolag akkurat som i gamle dager. Kanskje de kan møte en virtuell utgave av gamle kjente også?
Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?

Connected Insight synes jeg er et bra begrep – det sier noe om hensikten med BigData og Business Intelligence.


Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Tja – kanskje «Intelligence as a service» – enten intelligensen er kunstig eller ikke.

About Ingrid Hermanrud Rasmussen

Data Management professional / CDO with a passion for empowering companies and people with data. Many years experience in managing, designing and implementing data management platforms for self service analytics. Defined the architecture and managed the implementation of several data warehouses. Established analytics for banks, supporting the onboarding process, sales, crm, anti money laundering, profitability analysis and risk management (BCBS 239). Focus on reducing the data and organisational silos by reusable components and data governance in order to ensure high data quality and low cost.