Hva tenker Inge Abrahamsen om Analytics og Digital Innsikt 2018?5 min read

Inge Abrahamsen, Head of business Intelligence i Avinor

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Etter mitt syn og for vårt BI miljø i Avinor, var det introduksjon av ny innsiktsløsning, skytjenester i Azure og oppstart av Iot-prosjekter som gjorde det til en skrekkblandet fryd å jobbe med fagområdet i 2017. Ellers generelt vil jeg også si at digitaliseringsarbeid som det fokuseres på i ledergruppene, gav oss muligheter for å få fokus og få fram data fra datavarehusene i en ny kontekst på en enkel og elegant måte.
Vi utvidet vårt fokus og begav oss ut i de operasjonelle miljøene i konsernet. Fra overkommelige datamengder og med forventninger til kvalitet, med to streker under svaret, til ny verden med en mengde data som gir oss et «godt nok» beslutningsunderlag. Dette var en spennende start på en reise som vi ikke ser enden på. Plutselig fikk vi en helt ny innsikt! Og mulighet til å ta med oss denne innsikten på telefonen eller nettbrettet vårt uten avansert seremoni – i en APP.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Jeg mener at det viktigste arbeidet innen vårt området nå, er å få organisasjonen til å forstå og agere basert på informasjon og målstyringsparametere de har fått tilgang til. Nå som informasjon blir tilgjengelig på en enkel og intuitiv måte, vil det stilles større krav til ledere og beslutningstakere i bruk av data og innsikten de blir presentert. De må se muligheten for å ta beslutninger ut fra sine indikatorer. Ledere må sette seg mer inn i hva verdier, tall og visualiseringer har av betydning for deres ansvarsområder. Vi må kunne håndtere top-down og buttom up perspektivene samlet.
Utviklingen på det tekniske området vil pågå kontinuerlig og nye løsninger vi se dagens lys. Alt dette vil vi se som skytjenester. Vi trenger også nye «mind-set» og kreative analytikere som kan se mønstre og avvik, bruke maskinlæring (ML) og tune og forbedre modeller innenfor dette området. Sats på unge nyutdannede og nysgjerrige ressurser.

Vi legger nå opp til å få analysegrunnlaget ut i «linjen». Linjeledelsen ser behovet og er i ferd med å tilrettelegge for egne analytikere innen sine fagfelt. Det er her kreativiteten og innovasjonen må og vil skje. Bi sin rolle vil være datafangst og rådgivning innen analyse på tvers av konsernet, samt en støtte til mindre enheter og fagmiljøer på kapasitet.


Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Robotisering er ikke nytt. I megler og børsbransjen har dette vært og er daglig praksis ifm kjøp og slag av aksjer siden tidlig 2000 tallet. Automatiske lånesøknader i banker likedan, noe senere.
Bilmerket Kia, blant andre, har i dag heldigitalisert og automatisert produksjon av sine biler uten at mennesker har satt en finger på produksjonen fra start til slutt. Mange roboter er i sving og alle har hver sine oppgaver som sveising, montering, lakkering osv.   Og de jobber hele 24-7, er ikke utsatt for helsefarlige situasjoner og sykemeldinger, og ferier er det ikke behov for.
Jeg har vanskeligheter med å definere hva man kaller en robot i BI konseptet.
Begrepet brukes og misbrukes i mange sammenhenger. I noen tilfeller mener man at  det kan være en makro i excel, som tar en beslutning basert på en verdi i en celle og sender en mail. I andre tilfeller – avanserte algoritmer som må fores med data – for så å gi et resultat til en automatisk beslutning basert på et regelsett,  i form av en hendelse i et eller annet system.  Datakraft kan være en faktor for å gjøre beregninger og kalkuleringer. Men dette er ikke noe nytt… Brukes begrepet logiske roboter?
Hva skal vi med meteorologene når vi har YR.no? Selv om vi har mye data som samles inn og kan kjøres beregninger på maskinelt, må og vil vi alltid ha menneskelig påvirkningskraft og opparbeidet kunnskap for å få fram et resultat eller en erfaring. Vi vil få muligheten til å jobbe smartere og finne nye fokusområder for å forbedre våre resultater og prosessene våre, ved å benytte oss av digitale produsenter.
Jeg vil heller se på dette som  «dingser» som samler data og kan være i stand til å levere data fra seg. Internet of things eller Intelligence of things som jeg liker bedre, gir oss muligheter for automatisering av prosesser, overvåkning og vedlikeholdsprediksjoner. I Avinor ser vi på mulighetene med førerløse brøytebiler, innsamling av miljødata, selvgående plenklippere, droner og overvåkning av tekniske anlegg. Prediktivt vedlikehold kan, ved hjelp av statuser på anlegg, generere automatiske arbeidsordre mm. Automatisk.

Ikke før vi får analysert datastrømmer i sanntid og kan interaktivt gi og motta informasjon på tvers av mange fagområder, har vi en robot sett i vår kontekst, mener jeg. – Og her kan vi hjelpe til med stream analytics, bot rammeverk ol.


Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning.
Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
Datafangst, innsikt og analyse er mer betegnende for det arbeidet som vi ser på som vår hovedoppgave innenfor BI. Det å få struktur, eierskap, identifikasjon, bruk og utøve kreativitet ut fra, gjelder fortsatt. Vi beveger oss mot mer datadrevne beslutninger og avhengigheter. Hvorfor ikke ta SMART begrepet inn i konsern og selskaper på samme måte som SMART telefon, SMART hus, SMART City – til SMART Konsern eller SMART Selskap med sin SMART avdeling med SMART ansatte?
Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Kommer sikkert inn nye begreper ifm digitaliseringen. Selv vil jeg bytte ut begrepet Internet of Things til Intelligence of things. Kamerateknologi vil fortsette å utvikle seg, bli mer tilgjengelig og billigere. Antall digitale profiler og medlemskap vil eksplodere. Hvor mye skal vi stole på og bruke ML til ? Kanskje noen går på en ML SMELL? … Og så kommer datastoryteller inn i vokabularet vårt.
 
 

About Inge Abrahamsen

Inge Abrahamsen er Head of Business Intelligence i Avinor.