Hva tenker Didde Christensen om Analytics og Digital Innsikt i 2018?2 min read

 Didde Christensen, VP Technology/IT director at Nordic Choice Hotels

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?
Maskinlæring, ikke det at det er nytt å samle inn data og analysere de men maskinlæring gir oss nye muligheter for innsamling av veldig store mengder data og analyse på en veldig intelligent måte. I tillegg til data analyse vil maskinlæring kunne automatisere en rekke manuelle prosesser som vi har i dag, selv om det ikke anvendes mye på dette området enda tror jeg det vil en økende trend.


Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
Trenden som vi har sett i år med stadig nye områder hvor RPA og AI anvendes vil fortsette i 2018. RPA synes jeg er godt igang i mange selskaper i dag, men AI har ikke helt tatt av. Det jeg tror vi vil se i 2018 er at det vil bli flere avanserte bruksområder innom Analytics og Digital Innsikt hvor man kombinerer RPA, AI og maskinlæring for å skaffe seg godt beslutningsunderlag på store datamengder. Skal vi kapitalisere på våre digitale initiativ må vi bruke AI da det vil bidra med mer prediktiv og preskriptiv analyse. Vi må re-konfigurere forretningsmodeller og økosystemer og i tillegg bygge nye kundeopplevelser. Vi lever i en verden som blir stadig smartere, og teknologi muliggjør datainnsamling på alle fronter. Det betyr at skal vi ta i bruk og nyttegjøre all den nye informasjon vi får må vi strukture opp måten vi jobber med Analytics og Innsikt på. Jeg tror det som er mest interessant på denne fronten er ikke nødvendigvis det som skjer med tekonlogiene men mye mer det som skjer med omverdenen og som trigger nye behov for innsikt.

Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?
Jeg tror 2018 vil bære STOR preg av robotisering, og det vil bli mainstream. Kombinasjonen med AI og maskinlæring vil gi nye forretningsmuligheter og ikke minst gi mer fleksible og autonome løsninger. Digitalisering sammen med AI og maskinlæring vil drive frem mange nye økosystemer og muligheter som vi i dag enda ikke vet. Norske selskaper blir nødt til å ta sjanser, og faktisk tenke utenom boksen om de skal henge med. Det som genererer overskuddet i dag er ikke nødvendigvis det som gir inntekter i morgen, og jeg tror vi alle må være villig til å utfordre oss selv.
Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?
Maskinlæring selv om det omfatter mer enn de to begrepene etter min vurdering.

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?
Self-AI

About Didde Christensen

Senior Advisor with experience in Business Intelligence, Performance Management and Program Management. Completed a Master of Management with focus on Management both National and Internatinal. Interested in new trends which drives the BI and Project markets, BPM processes and CSR work. Specialties:Business Intelligence, BPM, Enterprise Arkitecture, Performance Management, As Is - To Be Analysis, Project and Program Management and Leadership