Blokkjeder, big data og open banking

Blokkjede er en ny og lovende teknologi som har potensialet til å revolusjonere og effektivisere flere næringer. Kort fortalt er en blokkjede en desentralisert, åpen og distribuert database hvor dataene ikke kan endres etter at de er skrevet til kjeden. Fordelen med dette er at man fjerner risiko og kostnader forbundet med datainnbrudd. Det vil også være lettere å <a href=»

https://www.dn.no/teknologi/blokkjedeteknologi/fiskeoppdrett/utvikler-blokkjede-teknologi-til-fiskenaringen/2-1-365764″>dele data mellom ulike ledd i forsyningsskjeden slik at forsendelser og produkter kan spores og verifiseres med langt høyere nøyaktighet enn det som er mulig med tradisjonelle databaser.

Blokkjeder og big data

For å kunne benytte big data til det fulle er man avhengig av data av høy kvalitet. I dag er det slik at det meste av arbeidet forbundet med å gjøre dataanalyse er forberedelse av data. Ved å benytte en blokkjede vil man sette strengere krav til datakvalitet, da dataene lagres for alltid, og at det vil være nødvendig å lagre dataene slik at det kan deles med andre.

Det finnes mange ulike områder hvor blokkjeder og big data utfyller hverandre. Et eksempel på hvordan en blokkjede kan by på nyttige løsninger er i helsesektoren. I dag er det slik at de ulike fylkene har hvert sitt journalsystem, og det brukes mye tid og ressurser på å dele journaler mellom fylker og statlige instanser. Ved å implementere en løsning basert på en blokkjede kan man sikre at dataene lagres trygt og i et format som kan deles med andre. Det er likevel endel utfordringer forbundet med personvern og eierskap av data som må løses før en slik løsning kan implementeres.

Den nye alderen med big data, maskinlæring, kunstig intelligens og blokkjeder byr på mange muligheter, men det er også mange utfordringer forbundet med dagens regelverk som må løses før vi kan utnytte potensialet til denne teknologien fullt ut.