Kommuner sitter i førersetet i det grønne smarte skiftet3 min read

Smart City er et begrep som beskriver hvordan vi skal drive samfunnsutvikling på. Byer og kommuner sitter i førersetet for det grønne smarte skiftet når vi bygger bærekraftige samfunn. Likt privat sektor må kommuner også holde tempo hvis de skal følge med i utviklingen og være blant de attraktive byene og kommunene som mennesker ønsker å leve i, eller kunne tilby de gode tjenestene som innbyggerne etterspør.

Smart City er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

Det betyr at vi bygger samfunn ved å bruke bærekraftige ressurser effektivt, at vi tilfredsstiller behovene til innbyggerne og at vi har en god økonomisk vekst.

Smart teknologi skaper nye muligheter for å tilby bedre tjenester til innbyggerne, mer effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et stort marked for næringsutvikling. Førerløse elektriske kjøretøy og lokale grønne energimarkeder hinter om hvilken vei samfunnet utvikles.

Teknologi kan hjelpe oss mye, men det kreves mer enn så. Kommuner må jobbe strategisk med innovasjon, top-down og bottom-up, på tvers i hele organisasjonen. Alle må med og alle må skjønne hvorfor innovasjon er nødvendig. Derfor kreves tett samarbied mellom offentlig sektor, næringslivet, akademia og innbyggerne i en qudruple helix model. Ingen kan bygge en bærekraftig eller smart by alene!

Hva er det da som hindrer oss, og hvordan skal vi begynne?

Ofte er det et spørsmål om økonomi og ressurser, at det grønne skiftet koster penger og at innovasjon er et «side-prosjekt» som sprenger kalenderen til den allerede fullboket ansatte. Men det trenger ikke være sånn. Innovasjon handler ikke om å starte helt nye prosjekter, det handler like mye om å utføre ordinær arbeid men på en litt annen måte. Virkemiddleapparatet og støtteprogrammer hjelper oss til å tørre å prøve nye løsninger. Men det er kun for de som er i førersetet og de som tør å øke innovasjonsgraden litt, fordi når et produkt er kommersiellt eller nok implementert så blir støttemidlerne borte.

Gjennom å teste ny teknologi i liten skala først, reduseres den økonomiske risikoen og det er mulig å justere før man ruller ut i stor skala. Dette gir et forsprang for de som ønsker seg en plass på pallen i konkurrensen. Gå i samman, søk støtte og begynn å teste!

Det er også skremmende lite fokus på innbyggerinvolvering og sluttbrukere. Både i offentlig sektor og i næringslivet. Hvordan skal vi klare å bygge de gode byene hvis vi ikke vet hva innbyggeren ønsker? I Århus kommune er innbyggerne invitert til et innbygger-råd som i sammen med kommunen jobber med byutvikling. Næringslivet må levere produkter og tjenester som byen trenger og innbyggeren må fortelle hva de ønsker. Ellers kan det hende vi bygger en vei hvor innbyggerne heller tar stien ved siden om.

Akademia og forskning må også med på laget. Næringsnær forskning som ikke resulterer kun i en rapport, men forskning som gir nye tjenester, nye produkter eller forrettningsmodeller. For eksempel nye forretningsmodeller hvor naboer kan selge solenergi til hverandre, eller hvor den smarte vannmåleren kan gi informasjon om at din eldre mor ikke brukt noe vann i hele formiddag og hvor vannmåleren derfor kan brukes som velferdsteknologi – den typen forskning trenger vi mer av. Det skal være kort vei fra forskning til implementering.

Derfor er Smart City er et begrep som beskriver hvordan vi skal drive samfunnsutvikling på!

About Ulrika Holmgren og Thor Moen

Ulrika Holmgren er utdannet ingeniør med en master i Sustainable Energy Systems fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hun er seniorrådgiver for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway, Halden. Hun leder arbeidet med 3 Smart by og samfunnsprogram i Østfold, og har ledet arbeidet med å utvikle konsept og strategi for disse programmene. Ulrika har vært med å bygd opp smart by og samfunnsporteføljen til Smart Innovation Norway. Nøkkelkompetanser er innen strategiutvikling, bygg, mobilitet, Big data, energisystemer og bærekraft. Thor Moen er Leder for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway. Har opparbeidet seg over 7 års kompetanse om Smart by og samfunns-konsept både lokalt og internasjonalt. Han har god erfaring innen klyngeutvikling og næringsutvikling i området forskningsbasert innovasjon innen energi og IT. Thor Moen har utdannelse i fra Krigsskolen i Hæren og har en Master of Management fra BI Oslo, samt en MBA fra Helsinki School of Business. Thor har mange års internasjonal erfaring fra energibransjen som administrerende direktør i Renergy Biogass AS, direktør for Business Market i Fortum og Vice President of Customer Relations and Sales i Fortum. Thor har også ledet Norges demosite nr 1 for smarte energi-løsninger, Smart Energi Hvaler, siden 2011.