Brynildgruppen og DWA4 min read

Brynild Gruppen er et familieeid, moderne og utviklingsorientert næringsmiddelselskap med lange tradisjoner. Kompetansen og markedsposisjonene er hovedsakelig knyttet til forbrukermarkedet for nøtter og godterier. Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, Minde Sjokolade og Michael’s Farm er våre største merkevarer. Brynild Gruppen er i tillegg distributør for tyske Beiersdorfs merkevarer på det norske markedet, hvorav Nivea er det største.

Brynild Gruppen har 230 ansatte og har en årlig omsetning på 740 millioner kroner. 90 % av omsetningen skjer i Norge og det resterende i Norden forøvrig. Hovedkontor og produksjonsanlegg er lokalisert i Fredrikstad.

Morselskapet Brynild Gruppen Holding AS er eid av familien Brynildsen.

For noen år siden startet Brynild Gruppen et datavarehusinitiativ basert på Microsoft SQL Server og med ETL-jobber i Microsoft SSIS. Vi engasjerte et konsulentselskap for å utvikle en rapporteringsløsning med salgs- og budsjettdata. I fremtidig plan var det et ønske om å utvide løsningen til å hente salg- og masterdata fra vår SAP løsning.

Når vi skulle fortsette utviklingen av løsningen viste det seg at konsulenten fra konsulentfirmaet ikke lenger var tilgjengelig, og andre ressurser fra samme firma kunne ikke uten videre endre ETL-pakkene i henhold til endringsbehovene. Løsningen var ikke godt nok dokumentert og vi var avhengig av at den første konsulenten enten skulle lære opp en ny eller at vi måtte vente på at han ble ledig. Noe som vare en uholdbar og lite fleksibel situasjon.

Brynild Gruppen har ingen interne SQL IT-ressurser eller ekspertbrukere med SSIS kompetanse og klarte ikke å forstå dokumentasjonen i SSIS pakkene og var ikke i stand til å forstå hvilke endringer i datakildene som påvirket løsningen som igjen medførte at løsningen ble gradvis dårligere. Så istedenfor å drive brannslukking eller engasjere et annet konsulentselskap med SSIS kompetanse valgte vi å se etter en enklere løsning for å løse våre rapporteringsbehov.

Med denne bakgrunn ble BI Builders engasjert i et forprosjekt for å implementere en datavarehus- og rapporteringsløsning basert på MS SQL Server og datavarehusautomatiseringsvertøyet (DWA) Xpert BI. Xpert BI er ikke bare en software, men hjelper også utviklere til å implementere etter beste praksis. Programmet administrerer og dokumenterer løsningen automatisk og er enkelt å bruke og lett å lære. Alle transformasjoner (ETL) er laget ved hjelp av T-SQL og SQL Server Management Studio, som har en bred kompetansebase i konsulentmarkedet. I tillegg har Xpert BI en SAP application adapter hvor alle tabeller og kolonner importeres med fornuftige navn og beskrivelser og hvor vi lett kan se hvilke tabeller som hører sammen.  Etter forprosjektet, evaluerte vi denne løsningen opp mot flere andre løsninger og bestemte oss for å gå videre med Xpert BI og datavarehus automatisering.

Dette har gjort at vi mye enklere kan utvide datavarehuset med mer SAP data ved behov. Og det gjøres kontinuerlig. Det er en enkel konfigurasjon å hente inn nye tabeller og kolonner. Dokumentasjonen blir ivaretatt av Xpert BI og det er enkelt for ikke teknisk personell å forstå sammenhenger og avhengigheter gjennom hele løsningen. Den forståelsen for løsningen og evnen vi i dag har til å gjøre endringer og utvidelser selv, ville vi ikke fått uten å bruke et DWA verktøy som Xpert BI.

(Illustrasjon over hvordan Xpert BI fungerer sammen med MS SQL Server)

Leverandøren, BI Builders, tilbød også en fleksibel gjennomføringsmodell, der ressurser stiller opp ved behov, og jobber med andre kunder i de perioder da vi er opptatt med andre ting. Dette i kontrast til tradisjonelle konsulent-tunge utviklingsmodeller, der en eller flere ressurser arbeider fulltid med utvikling og dermed risikerer å bli sittende og vente på oss som kunde.

(Lars Herman Løkkeberg, Konserncontroller og ansvarlig for datavarehusprosjektet i Brynild Gruppen)

Dette har vært en ubetinget suksess for begge parter, og er en viktig årsak til at vi i Brynild Gruppen nå har en datavarehusløsning av høy kvalitet og der utviklingskostnaden har vært holdt innenfor plan og budsjett.

Vi i Brynildgruppen er nødt til å jobbe kostnadseffektivt og smart for å kunne opprettholde vår sterke markedsposisjon. Dette gjelder i alle ledd i selskapet og ikke minst på IT siden. Ved å velge et automatiseringsverktøy for å tilrettelegge data til et datavarehus har vi hatt store besparelser både i prosjektimplementeringsfasen og i videre drift og forvaltning av løsningen.

Det er vår klare anbefaling om man befinner seg i oppstarten av et datavarehusprosjekt eller opplever at datavarehuset ikke er dynamisk nok, som vi opplevde det, og utforske muligheten rundt datavarehusautomatisering.

(Overordnet arkitektur Brynild gruppen)

About Brynildgruppen