Hva tenker Torstein Thorsen om BI/Analytics i 2017?1 min read

24b5774

 

 

 

Torstein Thorsen, CEO bWise AS

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • Oppklaringen fra Gartner var viktig. Alle de store plattformleverandørene hadde sovet i timen ift. BI. IBM og SAP rykker ned og vekk, Oracle fjernes fra MQ. Kun Qlik, Tableau og Microsoft igjen som ledere. Dette er et sterkt signal om at vi er i et skifte, både av teknologi og i forhold til kundekrav. Brukervennlighet i fokus.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  1. Automatisering. Alt skjer fortere, kravene til prosesseffektivitet skaper trøbbel for manuelle klipp&lim-løsninger. Kundene etterspør helintegrert datafangst, sammenstilling, kvalitetssikring, rapportering og analyse.
  2. Mange flytter inn i skyen, og noen flytter tilbake. Begge med begrunnelsen at de ønsker mer fleksibilitet.
  3. Kundeportaler får BI inkludert. Selvbetjening for kundene

 

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • In-sourcing blir årets trend.

About Torstein Thorsen

Experiences include working with technology including coding, architecture and design, database tuning, performance computing and large scale Search systems. My background also includes founding several companies, acquiring, merging and selling companies as well as doing transactions with international VC funds. Being part of FAST Search and Transfer exec team the past five years, from early product intro to being acquired by Microsoft has been a tremendous ride of growth and learning Specialties:Business Intelligence, Databases, IT strategy, Search (web search, local search, search advertizing), General mgmt., Board of Directors