Hva tenker Thale Mjåvatn om BI/Analytics i 2017?4 min read

thale

 

 

Thale Mjåvatn, Solution Sales Manager at Microsoft

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • 2016 var et begivenhetsrikt år på veldig mange fronter, og det er vanskelig å beskrive en enkelt hendelse som viktigere enn annet innenfor BI/Analytics. Men hvis jeg skal trekke frem noe, vil jeg legge vekt på de positive endringene den lave oljeprisen og den norges makroøkonomiske situasjon har ført til. Både statlige og private virksomeheter har dette året fått kjenne hvor viktig det er å å ha god innsikt og oversikt i sin egen bedrift for å forutse fremtiden og ta riktige beslutninger. NHO’s årskonferanse i januar 2016  «Remix» satte teknologi på agendaen til norsk næringsliv og dette var bare starten på en rekke konferanser og mye medieomtale rundt temaet hvordan norske bedrifter er nødt til å utnytte teknologi bedre for å være konkurransedyktige i tiden fremover. Internet of Things og digital transformasjon tok over for «Big Data» som litt hypete uttrykk og det kom mange fler, men det som jeg syntes var spennende i 2016 var å se hvor mange av våre kunder, private og offentlige, som kom i gang med å utnytte mer av den dataen de har tilgjengelig og bruke den til å omstille seg, lage en bedre kundereise, skape nye produkter, optimalisere det operasjonelle eller støtte egne ansatte i å ta gode, raske beslutninger. Basert på den dialogen vi har med Norges 500 største selskaper opplever vi i Microsoft at analyse og utnyttelsen data står høyt på agendaen til de fleste. Mange er i prosess for å ansette CDOs eller CAOs og bedre utnyttelse av data er en del av strategien.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  • Jeg tror 2017 blir et utrolig spennende år for oss som jobber med analyse. Flere bedrifter blir nødt til å omstrukturere seg for å effektivt utnytte data så de kan se verdien av en digital transformasjon raskere, og jeg tror vi kommer til å se en spennende endring innenfor den tradisjonelle Business Intelligence sfæren. For å være konkurransedyktige fremover blir det essensielt og ha effektive BI avdelinger som samarbeider godt og styrker andre analyse funksjoner i bedriften både med mer fleksible løsninger enn kun tradisjonelle datavarehus og nye løsninger som kan utnytte ustrukturerete data fra nye datakilder. De bedriftene som satser, utnytter nye skytjenester og ansetter Data Scientists i tillegg til unge, nytenkende analytikere vil ha et konkurransefortrinn, mener jeg. Vi er på vei inn i den fjerde industrielle revolusjon som skaper spennende nye muligheter. Mange av våre kunder jobber hardt for å forberede seg. Vi ser f.eks økte investeringer i robotter, kognitive tjenester og «augmented reality». Dataen alle disse nye tjenestene genererer fører til at fokus på utnyttelse av data er mer aktuelt enn det noensinne har vært. Jeg tror vi kommer til å se flere nye, norske oppstartsfirmaer som spesialiserer seg på avansert analyse med bransjefokus og jeg tror de tradisjonelle BI husene blir nødt til å investere i Data Scientists for å kunne svare på en økende forspørsel fra markedet.

 

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017? 

  •  Det at flere norske bedrifter digitaliserer seg vil føre til mer data og fokus på hvordan man kan utnytte denne dataen. Jeg tror det vil bli mer fokus på digital transformasjon hvor bruken og utnyttelsen av data vil stå helt sentralt. Det holder ikke at en bedrift digitaliserer manuelle prosesser f.eks, de må også bruke digitaliseringsprosessen til å transformere seg slik at det som var manuelle prosesser blir mer effektive. I en digital verden ser prosessene kanskje da helt annerledes ut. For å lære hvordan man bør transformere seg vil det være viktig å ha god innsikt og ovesrikt over sin egen bedrift og verden rundt, og også kunne forutse så godt som mulig fremtiden, I den forbindelse vil gode analyseløsninger stå helt sentralt.

 

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • Det er vanskelig å gjette hvilke nye begrep som vil dukke opp, men jeg tror det fortsatt vil være stor fokus på Internet of things og digital transformasjon i tillegg til maskinlæring, kognitive tjenester, «augumented» reality, connected xx, smart xx.

 

About Thale Mjavatn