Hva tenker Sigbjørn Høgne om BI/Analytics i 2017?2 min read

 

 

 

Sigbjørn Høgne, adm dir i Sherpa Consulting.

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • Måten markedet responderte på vår lansering av Moderne Datavarehus som et rammeverk for å ta i bruke nye data og analysere dem på nye måter. Kundene våre har åpenbart tatt et nytt steg på modningskurven og stiller nå i økende grad de riktige spørsmålene. Nå ser man hvilke muligheter og synergier som dukker ved å kombinere klassisk datavarehus og moderne dataplattformer.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  • Det viktigste som vil skje er at mange vil prøve på reelle Big Data prosjekt, og av disse vil mange feile. Og det er bra. Skal man lykkes med nye data, må det være lov å prøve og feile litt. De vikitigste investeringene vil komme på åpne og fleksible plattformer som vil fungere som et katalysator for innovasjon. De som prøver, feiler og samtidig låser seg inn i proprietær teknologi vil få problemer.

 

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

  • På den positive siden ser vi at mange tunge offentlige aktører, NAV, Skatt og Toll har RFI’er og RFP’er som tyder på at det er i ferd med å skje ting. Innenfor bank og finans vil det bli et tydlig skille mellom de som har «mye gammelt å dra på» i forhold til nyere aktører som kan tilby løsninger digitalt til kundene sine til betydelig lavere pris.

 

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • Sikkert en hel haug som vanlig…. I Sherpa kommer vi til å fortsette å forsøke å skrelle vekk BS i diverse hyper og teste ut ting selv før vi anbefaler kundene våre det ene eller det andre…. For oss handler det om tre begreper som dekker det meste: data, dataplattform og analyse. Med disse tre begrepene som utgangspunkt har vi svært nyttige og vitkige diskusjoner med kundene våre.

About Sigbjørn Høgne

I have been working with Data Warehousing and Business Intelligence since 2001 and attended several projects both as consultant, architect and project manager. I have been CEO of Sherpa Consulting since 2009 and appreciate to be part of the growth of Norway's strongest expertise in data analytics and data platforms.