Hva tenker John Aage Tisløv om BI/Analytics i 2017?1 min read

john aage tisløv       John Aage Tisløv, Konsernansvarlig analyse og innsikt, Lyse   Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • I samfunnet har det vært en tydelig transformasjon i 2016 for både organisasjoner og personer som har fått mer fokus på å bli datadrevne og appetitten for å samle og bruke data er mer i skuddet  enn noen gang. BI/analytic går fra en nisje aktivitet til å bli en viktig del av hverdagen for samfunnet og ikke bare forretning.
  •  På den teknologiske siden har Microsoft utviklet sin BI-portefølje til å bli en mer helhetlig rapporterings og analysepakke som reduserer behovet for spesialisert kompetanse og engasjerer forretning på en bedre måte.

   Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

  • Jeg tror tilgangen til mer data og mer ulike typer data og en enklere mulighet til analyse vil føre til flere verdiskapende prosjekter 

  Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  •  Jeg tror begrepet «self-service analytics» vil bli mer modent i 2017 og vil bli en del av diskusjonen i bransjen.

 

About Lars Rinnan

Lars er utdannet diplomøkonom fra BI, og har en MBA-grad fra Lancaster University. Han har lang erfaring fra brukersiden av BI-løsninger. Balansert målstyring er hans spesialfelt, hvor han har nærmere 20 års erfaring som bruker, prosjektleder på innføring, og som konsulent. Han benyttes gjerne i innledende fase av BI-løsninger, for å avdekke kundens målsettinger og forventninger, samt prosjekt-scope. Han bistår gjerne kunden med workshops omkring BI-strategi, modenhetsanalyser eller BI Competency Center. Han er hyppig benyttet som foredragsholder.