Hva tenker Jaakko Mikkonen om BI/Analytics i 2017?1 min read

Jaakko Mikkonen

 

 

 

Jaakko Mikkonen, Nordic Head of Customer Analytics at If P&C Insurance

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • Jeg synes at fremskritt i prosessering av tale og tekst med hjelp av nevrale nettverk er noe av det viktigste som har skjedd på mange år.  Det var spesielt Google som lanserte interessante produkter i 2016 og jeg håper at andre aktører vil følge etter og at teknologien blir integrert i flere analysetjenester.
  • For oss i If var 2016 året når bruk av skytjenester innenfor analytics virkelig tok av. Dette har både redusert tiden som brukes for å lage analytiske modeller og muliggjort enklere og raskere operasjonalisering av disse modellene.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  • Bruk av skytjenester vil nok øke ytterligere, både for datalagring og analyse. Jeg tror også at vi kommer til å få bedre løsninger for forvaltning av analytiske modeller. Det er nok mange som sliter med et etter hvert høyt antall forretningskritiske modeller som skal driftes og forvaltes.

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

  • Nye datakilder og mer data. En enda mer interessant hverdag for analytikere!

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • Kompleksiteten og mengder av data øker med digitalisering. Når samtidig analyseverktøy blir enklere å bruke og mer tilgjengelig i organisasjonene så blir «self-service BI» et utfordrende konsept uten et godt definert felles semantisk datamodell.

    Jeg tror vi kunne ha behov for en «data dictator» i 2017.

About Jaakko Mikkonen

Jaakko has over 10 years of experience as both analyst and manager of various analytics teams from If P&C Insurance. He is particularly passionate about customer analytics and analytical CRM. On September 1st, Jaakko will be joining Norrøna Q - a newly established company focusing on accelerating innovation in the Norrøna group, a Norwegian outdoor clothing brand.