Hva tenker Jaakko Mikkonen om BI/Analytics i 2017?

1 min read

Jaakko Mikkonen

 

 

 

Jaakko Mikkonen, Nordic Head of Customer Analytics at If P&C Insurance

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • Jeg synes at fremskritt i prosessering av tale og tekst med hjelp av nevrale nettverk er noe av det viktigste som har skjedd på mange år.  Det var spesielt Google som lanserte interessante produkter i 2016 og jeg håper at andre aktører vil følge etter og at teknologien blir integrert i flere analysetjenester.
  • For oss i If var 2016 året når bruk av skytjenester innenfor analytics virkelig tok av. Dette har både redusert tiden som brukes for å lage analytiske modeller og muliggjort enklere og raskere operasjonalisering av disse modellene.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  • Bruk av skytjenester vil nok øke ytterligere, både for datalagring og analyse. Jeg tror også at vi kommer til å få bedre løsninger for forvaltning av analytiske modeller. Det er nok mange som sliter med et etter hvert høyt antall forretningskritiske modeller som skal driftes og forvaltes.

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

  • Nye datakilder og mer data. En enda mer interessant hverdag for analytikere!

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • Kompleksiteten og mengder av data øker med digitalisering. Når samtidig analyseverktøy blir enklere å bruke og mer tilgjengelig i organisasjonene så blir «self-service BI» et utfordrende konsept uten et godt definert felles semantisk datamodell.

    Jeg tror vi kunne ha behov for en «data dictator» i 2017.

About Jaakko Mikkonen

Over 10 years of experience in the Nordic insurance market. Constantly looking for new, innovative and effective ways to gain and operationalise customer insight. Passionate about customer analytics and analytical CRM.