Hva tenker Håvard Ellefsen om BI/Analytics i 2017?3 min read

1f20759

 

 

 

Håvard Ellefsen, Managing Director Scandinavia and partners at Affecto

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

  • Forskjellen mellom de avanserte brukerne av informasjon og resten fortsatte å øke i et akselererende tempo. De avanserte investerer i teknologi som appliances for å øke ytelse og redusere «time to market» og administrasjon, masterdata management for å ha et fundament for digitalisering, og flere begynte å ta grep rundt avansert analyse og big data.  Noen få tar også steg over i skyen.
  • Resten, det store flertallet, sakker dessverre akterut. Ofte er tradisjonelle IT og BI organisasjoner medvirkende til dette fordi de ikke evner å ta grep for å bedre egen leveranseevne, jobbe agilt, ta i bruk ny teknologi, og kutte ned leveransetider.
  • Jeg har hatt gleden av å lede Affectos skandinaviske virksomhet i 2016, og sett enda tydeligere at både Svenske og Danske virksomheter beveger seg rakere enn Norske. Dette er bekymringsfullt da vi taper konkurransekraft, og skaper et gap som det blir vanskeligere og vanskeligere å fylle.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

  • Affecto kjøpte helt på slutten av 2016 BigDatapump. Dette er ikke noe mindre enn et fagmiljø med 10 års erfaring innen Hadoop, BigData Analytics og Cloud. De har 100% fokus på Microsoft Azure basert Bigdata analytics. Oppkjøpet gir BigDatapump muskler til å skalerer opp i alle de skandinaviske landene slik at de sammen med Affecto kan adressere dette markedet med erfaring og ikke med prøving og feiling. Etableringen av Affecto BigDatapump i Norge vil bli et viktig og nødvendig tilskudd i det lokale markedet.
  • Bigdata vil fortsette å gå fra prat til prosjekter, også i Norge. Endelig. Flere og flere vil forstå at dette er noe helt annet og mye større enn BI. Selv om BI fremdeles er viktig som en del av BigData løsninger så er kompetansebehovene og løsningsområdene utrolig mye større og mer avanserte. Vi snakker feks systemer som kan forstå samtalene på et callsenter og automatisere handlinger basert på disse i sanntid. Eller som kan kjenne igjen kjønn, alder, humør og andre data om personer som besøker enn butikk ut fra bilder. Mangelen på kompetanse på «Hadoop teknologier» i kombinasjon med software utvikling og sterk forståelse av informasjon, og på avansert analyse og maskinlæring vil være et hinder for å ta store steg inn i fremtiden. Affecto vil satse mye på å adressere dette. BigDatapump oppkjøpet og Microsoft Azure er en ting. Et tett samarbeid med teknologipartnere som Cloudera et annet. Vi ser også at gamle ringrever som Informatica bidrar sterkt til å redusere brukerterskelen for å jobbe med «BigData» gjennom gjenbruk av eksisterende kompetanse og verktøy for å adressere datakvalitet og sikkerhet. Flere nye spennende partnerskap er også på trappene.
  • GDPR og erfaringer med hacking og spionasje vil øke fokus rundt informasjonssikkerhet. Personer som arbeider med BI har tilgang til store mengder informasjon og kan bli mål for organisasjoner som vil lure eller true til seg informasjon. Her må det tas grep på mange fronter, og dette blir en stor ting i 2017.

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

  • Digitalisering vil kreve bedre datakvalitet på sentrale områder som kundedata, produktdata etc. Organisasjoner som ikke har orden på slike masterdata vil ha vanskeligheter med å kunne forbedre og automatisere kundedialogen, som jo digitalisering stort sett handler om. Bedre data på disse områdene vil komme hele organisasjonen til gode, og sammen med data om hvordan kundene faktisk oppfører seg i de nye digitaliserte flatene gi rom for bedre analyser og smartere automatisering.

 

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

  • Vi kommer til å få et begrep for kunstig intelligens som feiler på spektakulære og uventede måter. F.eks. som når Amazon Alexa bestiller 100 vis av dukkehus og småkaker, fordi den overhører en nyhetsoppleser på amerikansk TV omtaler en sak hvor Alexa hadde bestilt dette etter å ha overhørt en ung jente snakke mens hun lekte.

About Haavard Ellefsen

Country Manager of Affecto Norway, Norway's leading Information Management specialist. We fight for the right of every person to have the information that makes work effective, inspiring and fair. Our employees are helping customers in Norway and internationally getting business value from their information assets. They are specialists in Business Intelligence, Corporate Performance Management, Integration, Master Data Management and Data Quality. We are part of Affecto with 1.100 Information Management experts at offices in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and South Africa.