Hva tenker Patrick Blomquist om BI/Analytics i 2017?2 min read

Patrick Blomquist

 

 

 

Patrick Blomquist, Leading advisor data science, Statoil Exploration

 

2016 ble for min del året som bekreftet at den digitale revolusjonen er i gang. Digitalisering og data science har blitt allemannseie. I løpet av året som har gått har antall nyhetsoppslag på temaet eksplodert og «use casene» for data science har nådd et nytt kreativt stadium. Et godt eksempel kan være IT-selskapet Tieto som har invitert en robot med kunstig intelligens inn i en ledergruppe.

Vi går inn i 2017 med særdeles høy BI-fart. Det kommer til å bli det mest spennende året for oss fagfolk innen BI, men trolig også et krevende år for privat sektor, der konkurranseevnen kommer til å bli syretestet gjennom den digitale revolusjonen. Den klassiske forretningsmodell blir utfordret og nye inntektsstrømmer blir muliggjort. Det blir viktig å tenke kreativt og det vil kreve høy grad av kompetanse og erfaring på tvers av industrisegmenter, noe som vil gjøre 2017 til et godt år for konsulentbransjen innen BI. Det kommer til å bli viktig for bedrifter å investere og utforske mulighetene innen avansert analyse for å opprettholde konkurranseevnen, «business as usual» er ikke et alternativ i den digitale revolusjonen.

De siste årene har det vært mye fokus knyttet til mangelen på data scientists. Om digitaliseringen skal muliggjøre endringer på forretningsmodellnivå vil det bli en større etterspørsel også etter digital ledelse. Her tror jeg vi kommer til å møte liknende utfordringer som vi har hatt vedrørende tilgangen på data scientists. Det er viktig å anerkjenne at digital ledelse er noe annet enn IT-ledelse. Den digitale ledelsen er en hybrid av forretning, IT og innovasjon.

For dette året vil vi se nye spennende muligheter basert på VR teknologi og autonome systemer.  Men det er fortsatt viktige brikker og begreper som kanskje skal gjentas. For 2017 ønsker jeg at vi tar et nytt blikk på «Open data» og forstå hvilken effekt dette kan medføre. Dette vil nok være overraskende lesning, men om privat sektor i større grad kan kaste seg på den bølgen vil det åpne for nye arbeidsformer som f.eks crowd sourcing. I tillegg vil det kunne være med på å styrke fokuset på at det er algoritmer og kreativitet som gir konkurransefortrinn.

Ønsker alle et godt nytt BI-år!

 

About Patrick Blomquist

Delivers new insight, targeted analysis and process simplifications. Engaging the organizations through rapid prototyping of analytical applications for their core business challenges. I believe new revenue streams, efficiency gains or sustainable cost reduction can be materialized through right usage of analytics in a data driven culture. It is mostly a matter of "thinking-outside-the-box".