Bergen Energi, ett år etter BI-prisen.4 min read

Hva skjedde med Bergen Energi etter at de vant BI-prisen 2015? Les om hvordan god BI skaper store verdier i en internasjonal tøff bransje.
BI-blogg har tatt en prat med Atle Sivertsen:

Atle Sivertsen

 

Atle Sivertsen, Vice President Customer Facing Technology,
Kinect Energy.

 

 

 

Først en kort beskrivelse av løsningen som vant BI-prisen 2015:

«BE Online er tilpasset både den lokale vaktmesteren som trenger å følge med på energi- og effektuttaket ved sitt eget bygg, og finansdirektøren som er opptatt av å følge med på prisutviklingen i ulike markeder og å sammenlikne aggregerte kostnader mot budsjett.

BE Online prosesserer enorme datamengder fra kraftleverandører, energibørser, netteiere og andre informasjonsleverandører over hele Europa.  Ved hovedkontoret i Bergen blir energiforbruksdata fra med enn 87.000 målepunkter behandlet fortløpende, enkelte helt ned på intervaller à ti minutter, og over 450.000 fakturaer for strøm og nettleie blir skannet, registrert og kontrollert hvert år.

Resultatet er at våre kunder på en enkel måte kan ha kontinuerlig oversikt over risiko, priser, forbruk og tilhørende kostnader. De kan også lett se hvilken miljøpåvirkning virksomheten har, og eventuelt treffe tiltak for å redusere denne.

 BE Online er et resultat av nærmere 25 års erfaring som tjenesteleverandør i det europeiske energimarkedet, ved at vi har lært oss hva ulike typer kunder har behov for gjennom ulike faser av markedsutviklingen og vært i stand til å tilpasse våre leveranser underveis.

I tidligere tider handlet våre løsninger kun om elektrisk kraft og var begrenset til det norske og nordiske markedet.  I dag omfatter de forskjellige energibærere og er bygget opp på en måte som gjør at de kan utnyttes over store deler av Europa.  I tillegg har vi lagt vekt på å tilfredsstille kundenes behov for å kunne overvåke og dokumentere klimautslipp og bærekraft i tråd med det grønne skfitet som setter sitt preg på utviklingen verden over.

BE Online er en del av vår strategiske kjerne både IT-teknisk og forretningsmessig. Løsningen er utviklet med interne ressurser i nært samarbeid med kundene. Med alle de teknisk interessante mulighetene vi har i dag, er det viktig å sikre at vi ikke kaster bort tiden på å lage noe som i neste omgang ikke gir konkret verdi for våre kunder. Selv om vi har tradisjonelle roadmaps og prosjektplaner, lar vi likevel kunde-cases påvirke innhold og tidsmessig prioritering. Vi benytter ulike metoder og teknikker i kombinasjon og liker å plukke det vi trenger fra f.eks. tradisjonelle metoder som business cases og fossefall og kombinere dette med såkalte moderne konsepter som agile og DevOps..»

 

BI-prisen, ett år etter

Da Bergen Energi vant BI-prisen for ett år siden, visste de lite om hva som var i vente. Kort tid etter ble de kjøpt opp av World Fuel Services og BI-løsningen hvor kunder logger inn og finner rapporter innen kostnader, risikoeksponering, strøm- og gassforbruk og Co2-avtrykk, var en av flere sentrale grunner til oppkjøpet. Beviset på dette er at løsningen nå er definert som standard rapporteringsløsning i det nye globale energi-konsernet Kinect Energy Group og en rekke utvidelser og forbedringer er allerede foretatt. Vi rapporterer nå på langt flere typer råvarer som bensin, diesel og smøreoljer og vårt fokus er flyttet fra Europe til Nord- og Sør-Amerika hvor vi for tiden arbeider med å støtte flere språk og valutaer, samt å ønsker nye kunder velkommen ombord på plattformen.

atle3

«Den aller viktigste grunnen til at kunder velger oss er at de da får en leverandør av strøm, gass og drivstoff på tvers av regionene de operer i og at de enkelt kan holde oversikt over fobruk og kostnader i vår konsoliderte BI-løsning» sier Atle Sivertsen, som nå er ansvarlig for å rulle løsningen ut til kunder i alle verdens hjørner. BI-løsningen vår er ikke et støttesystem men et forretningskritisk kjernesystem som er en sentral del av verdikjeden og våre leveranser til kunder. I tillegg til tratisjonelle rapporter og dashboards ser vi nå en økende etterspørsel fra våre kunder etter tjenester hvor vi skal integrere datastrømmer from ulike kilder, med informasjon vi har og levere dette direkte inn i systemene til våer kunder. Dette skaper integrerte verdinettverk hvor grensene for hva som er en gitt virksomhet i noe grad viskes bort.

atle2

Selv om mye er gjort allerede, er dette bare som begynnelsen. I 2017 kommer vårt nye mor-selskap, World Fuel Services som er et kapitalsterkt Fortune 100 selskap, til å investere betydelige ressurser i videreutvikling av løsningen slik at den til slutt kan fungere i alle verdensdeler. «Vi gleder oss til å ta fatt på denne reisen sammen med vårt nye kolleger i USA» sier Atle Sivertsen.

BI-blogg takker for denne oppfølgings praten, et år etter.

Bergen Energi er nok et godt bevis på at «god BI skaper store verdier». Vi ønsker de lykke til videre!

About Arne Rosness