Arcus vant BI-prisen 2016! Les om løsningen her.9 min read

BI-blogg har intervjuet Erlend Nygård, BI-manager i Arcus om løsningen som vant Den Norske Dataforening sin pris for Beste Praksis.

erlend-nygardErlend Nygård, Business Intelligence Manager

ArcusGruppen AS

Arcus er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Hjemmemarkedene er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland, i tillegg distribueres det til bl.a. Duty free og USA.
https://www.arcus.no/

 

Her er juryens begrunnelse for vinner prosjektet:

«Årets vinner av BI-prisen har påtatt seg oppgaven med å bedre lønnsomhet per merkevare og i egen produksjon. Vinneren har en kompleks organisasjons- og forretningsstruktur med en rekke interessenter som hver krever tilpasset innsikt og beslutningsgrunnlag på tvers av landegrenser. Prosjektet har siden oppstarten for to år siden vært forretningsdrevet med sterk ledelsesforankring og er nå en sentral komponent i den daglige forretningsdriften.
Juryen lot seg imponere over utstrakt og avansert bruk av virtualisering i et in-memory oppsett.  Løsningen sørger for stor endringsfleksibilitet, faster time to market og forholdsvis lave vedlikeholdskostnader.
Planer for utvikling av grensesnitt for mobiltelefon foreligger i tillegg til integrasjon mot eksterne kilder, som for eksempel værdata. «

Gratulerer så mye med prisen Erlend! 

Tusen takk. Ja dette var morsomt og hyggelig!

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for dette BI-prosjektet? 

Utgangspunktet i 2013 var å få på plass en IT-strategi som skulle forbedre data governance i hele konsernet, og muliggjøre rapportering på tvers av legale enheter innenfor våre forretningsområder. Sentralt i strategien var å lage en BI-løsning som kunne støtte opp om konsernfelles rapportering, da det ikke på dette tidspunktet var aktuelt å rulle ut SAP til alle enhetene. I tillegg visste man at ved en eventuell børsnotering av ArcusGruppen ville det være krav som stilles til rapportering. Deloitte ble valgt som leverandør av både forprosjekt og hovedprosjektet på BI.

Økt strukturkapital var nødvendig i et selskap som har kontinuerlige ambisjoner om vekst. Effektiv måling av lønnsomhet på markeder, merkevarer og forretningsområder er svært viktig. Gruppen hadde også på dette tidspunkt kjøpt opp Pernod Ricard Danmark AS, og skulle integrere store volumer for merkevarene Aalborg og Gammel Dansk, både for salg og produksjon.

Hovedsponsor i prosjektet har vært CFO, som også har ansvar for IT i konsernet. Det er imidlertid mange i både konsernledelsen og organisasjonen for øvrig som har bidratt med funksjonelle ressurser og kravspesifisering. Vi ser at de fortsatt er svært opptatt av vår BI-løsning både med hensyn på innfasing av nye forretningsprosesser, videre utbredelse i konsernet og videreutvikling.

Kan du beskrive løsningen?

Ja det kan jeg gjøre. Løsningen ble i 2014 opprinnelig bygget for å støtte følgende overordnede forretningsmål for rapportering og analyse:
arcus2

I etterkant av dette har vi integrert nye rapporteringsområder, som f.eks. Innkjøpsdata.

Vi har et stort, moderne produksjonsanlegg på Gjelleråsen (ferdigstilt i 2012). Her er det høy grad av automatisering, og vi må kunne måle effektivitet under skiftende forutsetninger og bidra med hyppige tilpasninger. I tillegg er det ledetid på produksjon av Brennevin og Vin, der våre produkter må prosesseres, og i mange tilfeller fatlagres. Dette medfører at det er stort fokus på planlegging og forecasting.

På kommersiell side leverer vi rapportering på tvers av markeder som i utgangspunktet er svært ulike, med krav til transparens på lønnsomhet.

Dette betyr at vi er avhengig av en svært smidig arkitektur for å kunne håndtere disse kravene i en liten IT-organisasjon. Vi er i tillegg i stor grad standardisert på SAP, og det ble valgt en arkitektur med tilhørende BI-løsning der kravene gjorde at SAP HANA ble valgt som plattform. De overordnede målene reflekteres dermed i følgende arkitektur:

arcus1

Innlesing av data i denne arkitekturen foregår på flere måter. Vi lager et arkiv basert på deltalast av kildetabeller via tradisjonell ETL. I tillegg har vi manuell input via HANA XS engine (applikasjonsserver, webserver og utviklingsmiljø inkludert i vår HANA Appliance). Når vi nå er i gang med oppgradering av SAP, muliggjør dette SLT (SAP Landscape Transformation), og nye muligheter for replikering. I tillegg er det et oppsett for innlesing av data via Smart Data Access (SDA) mot MS SQL Server.

Når man først har fått data inn i databaseskjema i HANA, bygges det i vårt oppsett en basis av HANA-komponenter som til en viss grad kan sammenliknes med en tradisjonell EDW, men på HANA er virtualisering muliggjort. Dermed bruker vi ikke tid på persistering av data mellom et forkammer, en datavarehuskjerne og et sett stjerneskjema med tilhørende faktatabeller og dimensjoner. På denne måten sparer vi både utviklingstid og lastetid, og det er enkelt å holde miljøene konsistente.

Etter at det er laget basiskomponenter for ulike sentrale forretningsprosesser (eksempelvis svinn, materialbevegelser, rabatter, harmonisering av markedsdata) bygges det ulike typer views:

Analytiske views – tradisjonell OLAP-engine, der funksjonaliteten som støttes er basert på tradisjonelle prinsipper for stjerneskjema.

Calculations views – gir mulighet for mere tilpasset funksjonalitet og fleksibilitet. Kan sammenliknes med hva man ser i et tradisjonelt ETL-verktøy.

Attribute views – tilsvarer konforme dimensjoner, men er virtualiserte. Brukes i størst mulig grad på tvers.

Når vi bygger disse lagene på HANA, har vi hele tiden full oversikt over hvilke felter som er brukt, og kan beskrive disse i en semantisk tilordning på toppen av modellen. Dermed blir dette tilgjengelig i klientverktøyene, og vi bruker ikke ytterligere tid på å bygge forretningslogikk. Med innebygget funksjonalitet på HANA får vi også utnyttet hierarkier, valutakonvertering fra SAP og mulighet for input-parametere og variabler som man er vant til.

Ved å standardisere på HANA uten bruk av SAP BW har vi også enkel håndtering av sikkerhet og radbasert filtrering. Detter styres via roller i AD som er replikert ned på HANA, og hvor det legges sikkerhetsstruktur per forretningsområde basert på disse rollene.

For å vedlikeholde testmiljø, kjører vi en prosedyre på schedule ukentlig, som kopierer innhold i valgte tabeller fra produksjon til utvikling. Denne rutinen tillater fleksibilitet og enkelt vedlikehold ved at vi via HANA XS (web frontend) kan skru av og på tabeller som vi ønsker å replikere.

Eksempel på dashboard (ikke reelle tall)

arcus3

Her ser vi et dashboard som brukes av ledergruppen i Supply Chain. For dem er det viktig å måle siste måned vs forrige måned på en enkel måte, men også ha en 12-månedershorisont i samme bilde. Dette dashboardet er bygget i SAP Design Studio, og har full støtte for mobilitet, samt presentasjon på en større skjerm i et kontorlandskap.Her har forretningssiden full kontroll på hva som er grenseverdier for å definere måloppnåelsen via HANA XS, og vi bygger i praksis et fullautomatisert scorecard.

Når vi kjører utvikling eller endringshåndtering, har vi en smidig metodikk med sprint på en uke. Man får en gevinst ved å bruke en smidig plattform i form av mulighet for enkle rutiner for prototyping. Det er kun forretningslogikken som må utvikles, i liten grad krever prototyping på HANA håndtering av miljø. Dermed blir veien svært kort fra en godkjent prototype til en ferdig leveranse, og vi bruker lite ressurser på release management og miljøhåndtering.

Til støtte for superbrukerne har vi tilgjengeliggjort analysekomponentene, som de bruker via klientverktøy (Excel-plugin i Analysis for Office og SAP Lumira for Data Discovery og visualisering). Dermed er det sporbarhet fra en KPI ned til datagrunnlaget i HANA, slik at man f.eks kan se detaljer på hvilke prosessordre som gjør at totalt svinn går opp eller ned.

Hva er viktig for Arcus sin BI-løsning: 

Reell In-memory
Utnyttelse av metodikk for «Agile delopment», muliggjort på HANA-plattformen.
Data Governance med tydelig eierskap og forventninger og forankring hos konsernledelse.
Manuelle input modeller, dette blir tradeoff mellom smidighet og forvaltningskostnader.
Kobling mot tradisjonell datavarehustankegang gjennom Attribute Views og Analytical Views gjør at det er lett å se dette i praksis med tradisjonell BI.
Sikkerhet, hierarkier og valutakonvertering følger standard funksjonalitet på HANA og gir enkel håndtering.
Grafiske verktøyene til modellering er brukt i størst mulig grad: disse optimaliseres best av HANA og kun felter som benyttes av klienten hentes.

Kan du si noe om de forretningsmessige bidragene løsningen gir?

1.Vi kan bygge og tilgjengeliggjøre 80% av ferdig analysegrunnlag raskt.

2.Løsningen anvendes fra operasjonelt ståsted til konserndirektørnivå. 

3.BI løser forretningsbehov for alle områder, operasjonelt og for fast rapportering.

4.Self-service via «Data vault» – Sluttbrukermiljø på ca 30 personer bruker løsningen som superbrukere.

Jeg vil også gjerne få lov å sitere en av våre brukere som er «kunde» av BI-løsningen.

«Den nye BI-løsningen gir oss en transparens i en kompleks virksomhet som er uvurderlig støtte til å ta de riktige beslutningene»

Erlend Stefansson, Group Director Spirits

Hvordan ser du for deg veien videre for BI i Arcus? 

Jeg synes dette er en svært spennende løsning som jeg har vært heldig og få være med å drive, og ser fram til fortsettelsen. Selv om vi fra mitt ståsted er forbi startfasen, er det fortsatt mange analyser vi ønsker å få enten etablert eller forbedret. Det siste initiativet vi har levert i 2016 er for Innkjøp på konsernnivå. Neste år vil vi bl.a. ønske å videreutvikle analysegrunnlag på tvers av KPI-er, for eksempel innenfor Svinn/Effektivitet, Prognose/Lager og Innkjøp/Salg.

Vi ser også at det er fortsatt er behov for utvikling av front-end funksjonalitet, både som presentasjon av nøkkeltall, men også til operasjonell forretningsstøtte. Bedre støtte til analyse når vi får inn stadig nye superbrukere er alltid viktig.

I roadmap for BI ser vi at det er store muligheter, og når vi nå har medvind internt i ArcusGruppen, vil det fortsatt være mange spennende initiativer å drive videre.

Tusen takk for at dere ville dele dette med BI-blogg sine lesere. Vi gratulerer nok en gang til Arcus, Erlend og alle involverte kolleger. Godt jobbet og lykke til videre!

About Arne Rosness