SAS sitt flyttelass går – mens 9.4 består6 min read

SAS Forum 2016 er over. Med 5 000 deltagerne ble det ny rekord for arrangøren, noe som passet bra til en 40-års feiring.

Nyhetene fra konferansen holder også jubileums nivå: SAS klemmer til og deler utviklingen av programvaren langs to akser: En OnPremise-SAS og en InCloud-SAS. Det siste vil kjøre på den kommende SAS Viya-arkitekturen, og det innebærer starten på ny tidsregning for både selskapet og kundene.

nextBridge 0243

 

 

Harald Opdahl, avdelingsleder og brobygger i NextBridge Consulting.

 

 

 

SAS Viya bringer med seg store endringer i arkitekturen til SAS-systemet. Arkitekturen er designet fra scratch og utviklet til en helt ny software-plattform. Åpenhet preger nå selskapet som med sin lange erfaring fra analysesiden tar et viktig skritt fremover. SAS Viya og de første produktene kommer på markedet i Q3 2016. Man kan likevel registrere seg for et «early preview»-program på SAS sin hjemmeside (-se link her for påmelding).

Dermed er det selvsagt en smule tidlig å evaluere Viya. Samtidig er det det en del viktige fakta og konsekvenser som er verdt å merke seg i planleggingen for SAS-brukere:

 • SAS 9.4 blir den siste «OnPremise»-versjonen til SAS Institute.
  – Den vil bli vedlikeholdt jevnlig og «så lenge som nødvendig», via maintenance releases.
  – Alle produkter og løsninger videreføres, men det skjer trolig lite ny- og videreutvikling på OnPremise-plattformen.
 • Viya blir Cloud-arkitekturen til SAS
  – SAS blir til «Open SAS in the Cloud». Kjører foreløpig kun på Linux OS
  – Nyutviklede analyse- og visualiseringsverktøy levers fra i høst
  – GUI er SAS Studio, med egen Model Manager og andre admin verktøy
  – De fleste OnPremise løsninger/produkter skal konverteres til Viya-plattformen.
 • Kundene kan:
  – Bruke SAS 9.4 «-i alle fremtid» og fase inn Cloud-løsningene når/hvis ønskelig.
  – Bruke SAS 9.4 og Viya-produkter sammen. Eksempel: Eksporter data og kode til Viya, gjøre analyser der (DM, ML etc.) og så sende resultatene tilbake til 9.4. Der brukes de som vanlig i databaser og applikasjoner i form av scoringkode, prediksjonsmodeller etc.
  – DI Studio og SAS Connect/Remote submit brukes til alt samspill mellom miljøene. (Tips: Du bør ha SAS 9.4 M3 med siste versjon av Model Manager og MDS for å bygge best mulig bro mellom plattformene)
 • Kundene bør:
  – Gjennomføre interne Cloud-diskusjoner og ta Go/NoGo-avgjørelsen.
  – Hvis Go: Utvikle/knytte til seg ny kompetanse.

Dermed: Glem ryktene om SAS Versjon 10. Den kommer aldri til en server nær deg. Men erstatningene blir sannsynligvis en større forbedring enn videreutvikling av løsninger på dagens arkitektur. Viya gjør blant annet døren vidåpen for nye forretningsmodeller, for eksempel «pay-as-you go»-betaling. Det betyr mindre risiko og enklere beslutningsprosesser for leie av programvaren, ikke minst for nye og/eller mindre kunder.

 Hva er Viya og hvilke konsekvenser får den?

Viya er arkitekturen for det SAS kaller 3. generasjon HPA (High Performance Analytics). De første produktene på Viya er Visual Analytics, Visual Statistics, Visual Insight (fraud-detection), Data Mining og Machine Learning (stream analytics). De to siste kjøres fra SAS Studio. Så kommer CI360, den cloud-baserte Customer Intelligence løsningen til SAS. (Denne SaaS-løsningen er et tillegg til OnPremise-løsningen, ikke et alternativ til den). Til slutt er SAS Analytics for IoT et sentralt produkt for SAS. Det er designet for og allerede tatt i bruk innen energi, handel and i produksjonsbedrifter.

Førsteinntrykk – på avstand – er at arbeidsflatene er tiltalende ut, mye på grunn av SAS Studio og HTML5. SAS Visual Analytics 8.1 er for eksempel laget i ren HTML5. Logikken i menyene ser også bedre ut. Inndeling i Supervised- og Unsupervised- metoder på Data Mining-menyen er bra huskelapp før både leg og lærd.

Dette er også verktøy som vil kreve sitt på kompetansesiden hos SAS-kundene. Det ser for øvrig ut til å gjelde omtrent ALL ny programvare, uansett leverandør: Absolutt alle programvarefirmaer jobber frenetisk med utnyttelse av «NewData» (-aka BigData) og IoT i prognosemakeri og til automatisering – og alt skal foregå i skyen.

Når det gjelder kompetanse har SAS Institute noen fortrinn. Det er i sin sjel et analysefirma, og det har alltid drevet omfattende opplæring av ansatte, partnere og kunder. De har nå utviklet et svært omfattende program for «Analytical Talent Building», blant annet med et «Advanced Analytics Master Program» for kursing innen data science. Kurset (-eller utdannelsen) innen data science er på veg mot Europa, og kjøres sannsynligvis fra Nederland i første runde. Det er omfattende og verdt et eget innlegg. Legger en til suksessen med SAS University Edition (-lastet ned 575’ ganger de siste to årene), så tyder det på en markant vekst i kompetansebasen – både innen SAS spesielt og analyse generelt.

Endringene i arkitektur og åpenhet er vel så interessante som at SAS fortsatt lager state of the art analyse-verktøy. Som skissen under antyder, så er åpenheten en av de store endringene.

SAS Viya1

 

Her er noen eksempler på tilpasningen av Viya til WWW-løsninger:

 • REST API’s for integrasjon av løsninger på ulike plattformer, språk og egenutviklede apps
 • Microservices arkitektur
 • Støtte for utvikling i åpne språk som Python, Lua og Java.

De to første er åpne standarder for verktøy som er ideelle i løpende applikasjonsutvikling på web, det vil si der applikasjoner kjøres «anywhere» og kan være i produksjon mens endringer implementeres. Det tredje punktet gjelder analyse- og utviklingsarbeid (applikasjoner eller scripts), der nye verktøy er sidestilt med SAS sin verktøy. (Foreløpig finner vi JSON og R «kun» på SAS 9.4, men de kan man regne med blir raskt implementert også på Viya-plattformen.)

I kortform sier figuren ellers at SAS Viya bruker Cloud Foundry som PaaS (-Platform as a Service). Når det gjelder IaaS (Infrastructure as a Service) blir det support for blant annet OpenStack, VMWare, Amazon Web services og Microsoft Azure. Da er det naturlig å bruke adjektiver som åpenhet og mainstreaming om den nært forestående SAS Viya-utrullingen.

Oppsummering:

SAS har vært anerkjent som frontfigur på avansert analyse i 40 år, og her rendyrker de misjonen om å gi analysekraft til sin kunder, blant annet gjennom å forlate sin noe lukkede fortid. For kundene betyr dette fleksibilitet og frihet når analysebehovene (eller –kravene) melder seg.

Så ser man at digitaliseringen «rammer» alle bransjer og bedrifter, og det betyr helt nye muligheter (-og krav) til kontroll og tolkning av omgivelsene for å henge med i konkurransen. Det er det samme om vi snakker IoT, Cloud, BigData, sensordata etc: De virksomhetene som skjønner markeder, produksjon, drift og kunder best – det blir de som har best input i sine analyser av virkeligheten.

Alle tenker og vurderer sitt om skyer, sikkerhet, tilgjengelighet og kost/nytte. Få er i tvil om økonomien i sky-løsninger: I prinsippet betaler du for HW og CPU når du trenger det og bruker det. Dermed snakker vi lavere total kostnad – og driftsutgifter i stedet for investeringer. Hvordan og når kundene gjør disse tror jeg blir like viktige for adopsjonen av Viya som de teknologiske evalueringene.

Her er SAS Institute i samme situasjon som alle andre leverandører, verden over: Kundene står på terskelen til å beslutte Cloud/NoCloud. Tempoet i overgangen til nye arkitekturer og forretningsmodeller blir bestemt av disse beslutningene. En forsiktig spådom på tampen: De bedriftene som velger bort Viya (-og andre cloud-løsninger), de må håndtere et høyere kostnadsnivå på IT-siden enn de konkurrentene som tar spranget.

Hilsen
Harald.

About Arne Rosness