Data er de nye kraftverkene.3 min read

Enda Flynn

Enda Flynn
Product Marketing Manager – Data Platform at Microsoft

 

 

 

 

Det er klart at den digitale transformasjonen av alle deler av samfunnet og økonomien, er noe av det viktigste for ledere i privat og offentlig sektor, både i Norge og i resten av verden. Med denne digitale transformasjonen går vi inn i en fjerde industrielle revolusjon. Akkurat som de tre tidligere industrielle revolusjonene med damp, elektrisitet og teknologi – er vi vitne til vesentlige endringer i forhold til måten vi jobber på og måten vi lever på. Dette har også stor innvirkning på hvordan vi kommuniserer og til og med hvordan vi underholdes. Bare se på utbredelsen Netflix har fått de siste årene. Den fjerde industrielle revolusjon understøttet av digital teknologi forventes å ha en bredere og dypere innvirkning på alle aspekter av våre liv.

Hvis vi ser på hva som forårsaker denne digitale transformasjonen, er det tydelig at teknologien er den underliggende driveren – en teknologiplattform som kobler sammen personer, steder og dingser. Disse tilkoblede enhetene skaper enorme mengder data. Vi har allerede i størrelsesorden 10 ZETTABYTE av data på verdensbasis og i 2020 vil vi ha 50 ZETTABYTE. Spørsmålet er om vi klarer å utnytte all den informasjonen som skapes. I det siste tiåret har vi sett en rask utvikling av cloud computing. Dette har gitt oss muligheten til å håndtere lagring og prosessering av data på en helt ny måte, slik at vi kan håndtere all den informasjonen som kommer fra disse sammenkoblede enhetene. Cloud computing gir oss mulighet til å konvertere all denne data til verdifull informasjon. Dette er selve kjernen i den digitale transformasjonen.

high voltage post


Vi kan tenke på data som det nye strømnettet, en infrastruktur som gir oss helt nye muligheter. Vi bør tenke utover rene datastrømmer. Det er det muligheten til å skape innsikt og intelligens ut fra datastrømmene som kommer til å skape den samfunnsendringene. Innovative virksomheter går fra å ha mye data til å skape en analytisk og prediktiv kraft ut av datagrunnlaget. Det er det den fjerde industrielle revolusjon handler om – å ta data og konvertere den til bedre innsikt, bedre oversikt og bedre beslutninger.

Vi kan se denne transformasjonen utspille seg hos de mest innovative selskapene. Et eksempel er ThyssenKrupps cloud-tilkoblede heiser. ThyssenKrupp ønsket å skaffe seg et konkurransefortrinn ved å fokusere på det som betyr mest for kundene: pålitelighet. Ved å utnytte potensialet i Tingenes internett (IOT) og å koble sine heiser til nettskyen, samle inn data fra sensorer og systemer, for så å transformere all denne data til verdifull business intelligence, har ThyssenKrupp blitt en langt bedre drift. De kan tilby sine kunder noe helt unikt: en vedlikeholdsløsning som reparerer heisene før de går i stykker og dermed unngår driftsstans. I Norge bruker If Skadeforsikning Azure maskinlæring og tilsvarende analyser for å redusere kundefrafall og å tilby eksisterende kunder nye produkter.
Microsoft bygger en verdensomspennende digital plattform som gir alle bedrifter mulighet til å bygge sin egen analyseavdeling. Vi ønsker å gjøre det mulig for organisasjoner å samle inn store mengder data, lagre det trygt, behandle det, men aller viktigst – konvertere dette til en analytisk og prediktiv kraft. Vi ønsker å utstyre alle med verktøy og kompetanse til å bli med på denne digitale transformasjonen.

 

Hilsen
Enda

About Arne Rosness