Kort kommentar basert på Gartner’s Magic Quadrant of Business Intelligence

3 min read

Hvert år kommer Gartner med en ny magisk kvadrat innen ulike disipliner, herunder ERP, CRM, BI og en haug med andre. Siden dette er BI-blogg skal det selvsagt handle om BI. Gartner har akkurat publisert BI kvadraten for 2016 og den vekker oppsikt i industrien. Her kommer noen synspunkter fra det akademiske hjørnet, hvor fokus er zoomet litt ut.

Wanda Presthus

Wanda Presthus
Ph.D. in Informatics
Associate Professor
Westerdals

 

 

 

 

Stian SæthreStian Sæthre
Business Intelligence Consultant
RAV Norge AS

 

 

 

 

En magisk kvadrat har fire celler: challengers, leaders, niche players og visionaries. Y-aksen viser abilitiy to execute og X-aksen er completeness of vision. Stian Sæthre fra RAV Norge og undertegnende har klart å grave frem kvadrater så langt tilbake som 2009. Når vi sammenligner de åtte kvadratene legger vi merke til to trender. For det første, var det stor økning i leverandører, fra 13 i 2009, via et topp på 27 i 2014 til en stabilisering på 24 de siste to årene.

gartner10

Trendlinje for antall BI leverandører 2009 – 2016 basert på Gartners magiske kvadrater

For det andre, observerer vi at BI verktøy flytter seg rundt og er representert i alle fire celler over tid, og dette synes vi er gode nyheter, men: challengers-cellen er underrepresentert.

 

gartneragartnerbgartnerc

 

Videre har Stian og jeg gjort en studie på Business Intelligence i utvalgte norske bedrifter. Ett funn var at alle de vi besøkte benyttet verktøy fra Leaders cellen. Hva sier det egentlig om norske bedrifter? Som Gartner selv sier, så er det ikke noe mål i seg selv for en bedrift å velge verktøy fra Leaders. Det er forretningsmålene som skal avgjøre dette (hørt det før?). Men minst like viktig: hva med sluttbrukerne? En felle det er enkelt å havne i, hvor bedriften blåser av store summer og årsverk på utvikling ‘under panseret’ (Les: ETL og Meta-Data Modellering).

Scenario: IT sitter og klager, fordi de ikke kan forsvare kostnadene, sluttbrukerne sitter og river seg i håret for det tar alt for lang tid å få rapporter som er bestilt, eller også enda verre … data de trenger er ikke tilgjengelig i datavarehuset.

Den onde sirkelen er jo derfor:

IT bruker for mye tid og ressurser på å dra data inn – før det synliggjøres i organisasjonen og sluttbruker.

IT oppfatter ikke behov fort nok, og agere for sent på disse for å få dem inn i flyten til datavarehuset. IT bruker for mye tid og ressurser på å dra data inn…

Få sluttbrukerne med på laget med én gang, så går det nok bedre (hørt dette før, også?). Eller som vi utdyper i vår studie, basert på en flott journalartikkel av Henfridsson & Bygstad (2013): ha fokus på innovasjon, adopsjon og skalering. Her viser vi hvordan sluttbruker og IT kan spille hverandre gode i en positiv spiral. Stikkord er fysisk nærhet mellom sluttbruker og IT (outsourcing er altså ikke å anbefale innen BI), opplæring av superbrukere (kjempeviktig) og planlegge med tanke på skalering både opp og ned (her nytter det ikke å gråte over spilt melk).

Et annet funn var at flertallet av de norske bedriftene ikke hadde BI verktøy fra kun én leverandør. Grunnet fusjoner av bedrifter og sammenslåing av avdelinger hadde noen av bedriftene en flott cocktail av verktøy fra mange leverandører, opptil seks. En bedrift så seg til og med nødt til å utvikle sin egen løsning for å holde herligheten sammen. Imponerende! Vårt inntrykk er at norske bedrifter klarer å sjonglere både tradisjonelle datavarehus og de nye, mer fleksible visualiseringsverktøyene. Til slutt håper vi at leverandører av BI verktøy fortsetter å utvikle verktøy med tanke på alle fire celler, og da gjerne Challengers, som er underrepresentert. Variasjon er bra. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Hilsen Stian og Wanda.

Gartner (2016) «Gartner Magic Quadrant» Tilgjengelig på:

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp (besøkt 11. februar 2016)

Presthus, W., and Sæthre, S. (2015). «The Secret of my Success: An exploratory study of Business Intelligence management in the Norwegian Industry» Procedia Computer Science, 240-247. Tilgjengelig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915026216  (besøkt 11. februar 2016)

About Arne Rosness