Lars Rinnan, CEO NextBridge Group, om BI i 20164 min read

Lars Rinnan

 

 

 

Lars Rinnan, CEO, NextBridge Group AS

 

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI i 2015?

Visuelle datautforskningsverktøy som Spotfire, Qlik og Tableau ble «allemannseie», og økte dramatisk innsikten i virksomheter som implementerte dem på en fornuftig måte. Friheten til å utforske interne og eksterne datasett selv, uten å være begrenset av kapasitet hos BI/IT-avd, var en av de store driverne bak utbredelse av disse verktøyene. Mange selskaper rapporterte om overraskende funn blant de mange datasett de nå fikk muligheten til å dykke ned i. Denne typen verktøy forventes å fortsette å vokse raskere enn andre elementer i en standard BI-portefølje.

I tillegg var det interessant å legge merke til at alle de store SW-leverandørene i 2015 integrerte open source komponenter i sine egne big data løsninger. Noen av leverandørene satte sågar noen av sine egne beste folk inn i disse open source utviklingsprosjektene, for å sikre at de ble best mulig. Noe slikt ville vært utenkelig for bare noen få år siden.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI i 2016?

Det skjer enormt mye for tiden, og mye av det henger også tett sammen. Internet Of Things (IoT), samlebegrepet på alle de nett-tilknyttede dingsene, har allerede eksistert noen år. I 2015 ble det anslått at man hadde ca 6 mrd nett-tilknyttede dingser, og dette tallet forventes å øke til ca 50 mrd (!) i 2020. Da vil «alt» være tilknyttet internett, og disse datastrømmene vil analyseres for å gi innsikt og legge grunnlaget for tjenester og produkter. I 2016 vil vi se stadig flere dingser som knyttes til nettet og som dramatisk endrer både produkter, tjenester og bransjer. Satt på spissen kan man si at det vil finnes to typer selskaper i den nære fremtiden; de som utnytter big data til å dominere markedet, og de som blir dominert av de andre.

Dette er en del av big data-bølgen, og det området med størst økning i datamengde. Som konsekvens av dette tror jeg vi vil se stadig flere som legger sine IoT/big data-initiativ i skyen. Hvorfor skulle du ønske å lagre og prosessere alle disse dataene lokalt, når du kan «pay-as-you-go» i en eller annen sky? Flere av de store SW-leverandørene opererer nå med en «cloud first»-strategi, og så kommer løsningene on-premise senere. 2016 er også året hvor data lake-begrepet blir allment akseptert som komponent i en analytics-arkitektur (til tross for at metaforen kanskje ikke er den beste…). Data laken vil ikke erstatte datavarehuset, men komplettere det. Datavarehuset vil bestå, som leverandøren av de offisielle tallene, som er kvalitetssikret og styrt. Data laken vil være primært for analytics-formål.

 

Man har snakket om big data en stund nå. Tror du det tar av i Norge i 2016? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jepp! Jeg har vært skeptisk til om big data ville få stor utbredelse de foregående årene, selv om vi har sett noen prosjekter bli satt i gang, også i trauste Norge. Det som er nytt nå er at ganske mange selskaper vi snakket med ila høsten 2015 sa at nå har de satt av midler til big data-prosjekter i budsjettet for 2016. Det er mange bransjer som ser på spennende big data-prosjekter nå; retail implementer beacons, forsikring ser på sensorer fra biler, strøm starter med AMS-analyse, infrastruktur ser på prediktivt vedlikehold og offentlig sektor vurderer alt fra parkerings-apper til tekstanalyse av tilsynsrapporter. Det er ikke sikkert at alt dette vil skje i 2016, men en del er allerede i gang, og mer kommer til. Når Erna Solberg snakker om IoT og big data på NHOs årskonferanse – da vet du at det har blitt main stream! I tillegg har jo Gartner fjernet big data fra sin hype-kurve og erstattet begrepet med «advanced analytics». Det sier også sitt.

 

Hvilket nytt begrep/område innen BI tror du dukker opp i 2016?

Tja, det er ikke så godt å si. To begrep som dukket opp i  2015 (for min del i alle fall) er bimodal IT og lambda-arkitektur. Disse kommer nok til å få mer oppmerksomhet i 2016.

Bimodal IT i en BI/DVH-sammenheng handler om å koble sammen to forskjellige måter å levere innsikt; det tradisjonelle datavarehuset (sikkert, nøyaktig og stabilt) og data lake (utforskende, smidig og raskt).

Lambda-arkitektur har flere av våre mer fremoverlente arkitekter snakket om en stund. Det handler om prinsipper for design av realtime big data arkitektur, hvor batch og stream prosessering jobber sammen. Prinsippene er utviklet av Nathan Marz, som også har utviklet Apache Storm. Jeg tipper vi vil høre mer om dette fra for eksempel Øyvind Remme.

 

Min overordnede spådom for 2016: det mest spennende året noensinne for oss som er engasjert i innsikts-bransjen! Lykke til!

 

 

About Lars Rinnan

Lars er utdannet diplomøkonom fra BI, og har en MBA-grad fra Lancaster University. Han har lang erfaring fra brukersiden av BI-løsninger. Balansert målstyring er hans spesialfelt, hvor han har nærmere 20 års erfaring som bruker, prosjektleder på innføring, og som konsulent. Han benyttes gjerne i innledende fase av BI-løsninger, for å avdekke kundens målsettinger og forventninger, samt prosjekt-scope. Han bistår gjerne kunden med workshops omkring BI-strategi, modenhetsanalyser eller BI Competency Center. Han er hyppig benyttet som foredragsholder.