BI-Barometeret 2015 rapport1 min read

BI-Barometeret er en kvantitativ undersøkelse som tar sikte på å måle BI-modenheten i norske virksomheter. Den gjennomføres årlig for å kunne se på utviklingen innen dette området. Undersøkelsen er anonym.

Noen av de sentrale funn i årets BI-barometer undersøkelse er:

  • 25% oppfatter BI som forretningskritisk for sin virksomhet
  • 4% svarer i tillegg at BI driver markedet/forretningen
  • 32% svarer at BI-løsningen også benyttes til prediksjon
  • 5% av BI-løsningene genererer også automatiserte handlinger
  • 57% har virksomhetsovergripende datavarehus
  • 29% har sentral styring via et BI-kompetansesenter (BICC)

I 2015 ble det også tatt inn modenhetsmåling og tilleggsspørsmål om Big Data, som ikke overraskende hadde undersøkelsens laveste modenhetsnivå.

Hovedkonklusjonen fra BI-Barometeret 2015 er at det ligger fortsatt vesentlig uutnyttet potensiale i BI-løsningene, blant annet gjennom bruk av mer avansert analyse og automatiserte beslutninger. Dataunderlag og underliggende arkitektur er modne områder, og alt bør derfor ligge til rette rent teknisk. Vi ser dog at utviklingen innen Big Data er i stor bevegelse på verdensbasis, og Norske miljøer kan fort bli hengende etter på dette området. For å få optimal avkastning av BI i dag, og for å være i stand til å henge med verdensutviklingen fremover, må norske virksomheter utnytte data bedre og ta i bruk de nye analyse- og teknologimulighetene som finnes.

Les mer om funnene og se alle resultatene fra årets BI-barometer i den detaljerte rapporten her

Bruk 10 minutter til svare på BI-barometeret her

About Øyvind W. Remme

Øyvind W. Remme er partner i NextBridge Advisory AS. Han har over 20 års erfaring med Business Intelligence og Analytics innen et stort spekter av bransjer, bruksområder og teknologier. Med brennende interesse for faget, har han holdt en rekke foredrag og kurs, blogget og skrevet artikler, samt vært styreleder i Dataforeningens faggruppe for Business Intelligence & Analytics.