Take-aways fra GOBI20156 min read

Take-aways fra GOBI2015

Norges største BI og Big Data-konferanse, Gurus Of Business Intelligence (GOBI) gikk av stabelen i Oslo Spektrum mandag 15. juni. Tema for konferansen var «BI & Beyond», hvor beyond står for Big Data, Internet of Things, Cognitive Computing, Machine Learning, Artificial Intelligence osv.

På agendaen stod både internasjonale guruer som Martha Bennett fra Forrester Research, Mark Torr fra SAS og Thomas Anglero fra IBM, så vel som norske kundecaser, BI-barometeret og Data Science Challenge, og det hele ble avsluttet med en fremtidsforsker.

GOBI151

Lars Rinnan fra NextBridge Group åpnet konferansen med å proklamere at big data er her allerede. Kundecasene øker i antall, både i privat og offentlig sektor, og beveger seg også ned i SMB-sektoren. Han anså at de store driverne for big data i Norge ikke nødvendigvis var analyse av sosiale medier men analyse av sensordata (Internet of Things) og tekstanalyse. Disse dataene er lettere tilgjengelige og ikke belemret med personvernhensyn på samme måte som data fra sosiale medier.

GOBI152

Opening keynote var Martha Bennett fra Forrester Research, som snakket om hvordan man kombinerer tradisjonell BI og Big Data. Det er alltid nyttig å lytte til de uavhengige bransjeanalytikerne, som baserer sin innsikt på store undersøkelser og forskning. Martha slo fast hinsides enhver tvil at datavarehuset ikke ville forsvinne selv om Big Data gjorde sitt inntog. Man trenger fremdeles å ha full kontroll og styring på visse data, som for eksempel skal rapporteres til ledelse, styre, børs og Finanstilsyn. Men hun sa også noe annet; «not all data needs to fly first class»  Det er en meget god analogi, da noen data ikke trenger den styringen og administrasjonen som er nevnt over. En «data lake» basert på Hadoop kan ivareta disse dataene. Hun påpekte også at å gjøre et «Hadump in the data lake» ikke er å anbefale. Man trenger noe struktur på dataene som lastes inn slik at man kan få noe fornuftig ut uten alt for mye bry.

GOBI153

Øyvind Remme fra NextBridge Advisory presenterte årets utgave av BI-barometeret; modenhetsundersøkelsen om bruk av BI. Nytt av året er spørsmål om Big Data. På dette feltet spriker svarene en del. Mange mener fremdeles Big Data er hype, og dette er spesielt fremtredende i de mindre virksomhetene. De større virksomhetene ser på dette som en mulighet for analyse av ustrukturerte eksterne data. Ca 40 % av virksomhetene har allerede iverksatt Big Data-prosjekter, og ytterligere ca 26 % har dette under vurdering/planlegging.

Ellers virker det om modenheten på bruk av BI er økende i Norge, selv om det fremdeles er en rekke områder som har lav modenhet.

 

 

GOBI154Keynote Jon Oluf Brodersen, CIO i Nokas, hentet inn av BI Builders, snakket om hvordan Nokas benytter ultra-rask dataintegrasjon som konkurransefortrinn ifm oppkjøp. En 80 %-løsning var oppe ila 5 dager, resten mekket til over noen uker til med full kontroll. De har videre fokus på rask innovasjon og tilpasning, og ser på førerløse kjøretøy og roboter.

GOBI155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keynote Thomas Anglero fra IBM delte en historie om hvordan deres Watson-teknologi redder liv.

Watson, som er en plattform for cognitive computing, erstatter ingen leger, men gir diagnoser og prognoser, sortert på sannsynlighet. Legene beslutter hva de skal bruke. Watson lærer av all feedback fra sykdomstilfeller. Initielt har Watson veiledere i læringsfasen; et stort råd av eksperter evaluerer alle problemstillingene/kontradiksjoner Watson oppdager og spør (!) om. De svarer og Watson lagrer beslutningene. Dette illustrerer konferansens hovedtema «Beyond» på en god måte, og gir en smakebit på hva som kommer de neste par årene. Neste steg er å løse kreftgåten.
På de parallelle sporene var det en rekke aktuelle norske kundecaser innen Big Data og prediktiv analyse. Vi går ikke inn på alle foredragene her, men nevner kort tre stk som var interessante på hver sin måte.
Rønning/Amdal fra hhv Helse Sør-Øst/Capgemini, delte erfaringer fra sitt prosjekt kalt «Predicting Hospital Admissions with Machine Learning».
HSØ har startet bemanningsplanlegging vha Machine Learning og bruker eksterne, åpne datakilder som bla værdata. Dette er nybrottsarbeid hvor deltakerne hadde liten erfaring og begrenset kompetanse på området, noe som ledet til massiv læring via praktiske forsøk. Resultat er ikke prognoser som man kan sette to streker under svaret på, men har gitt omfattende kulturbygging og forståelse i HSØ.
GOBI156

Mark Torr, SAS EMEA sin Big Data guru, inspirerte rundt konseptet Big Data innovation lab. Hans hovedpoeng er at man må la kreativiteten blomstre; alle kan bidra (-og selv lære samtidig). Bruk review-grupper til å evaluere kreativiteten, og beskytt IKT mot kreativiteten og la kreativiteten blomstre i lukkede miljøer (sandboxes utenfor DVH).
Vebjørn Axelsen og Kathrine Hoff Vaagen i hhv BearingPoint og Plan Norge forklarte hvordan Plan Norge tar i bruk avansert prediktiv analyse for å forutsi betalingsadferd hos Plan-faddere, slik at begrensede CRM-ressurser kan prioriteres riktig for å få inn mer inntekter. Mer penger inn betyr mer penger til å yte bistand der det trengs. Moro å se at avansert analyse benyttes i humanitær virksomhet.

GOBI157

Tilbake på hovedscenen var det nå klart for en Norgespremiere, nemlig Data Science Challenge. Dette var en uformell utfordring hvor fire lag skulle vise hvordan de optimaliserte en salgskampanje for et nytt kredittkort gjennom data prediktive analysemetoder. Vi fikk se forskjellige tilnærminger og løsninger i bruk, fra SAS, SAP, Microsoft og et team fra Telenor (som brukte open source). Alle teamene økte effekten av kampanjen, og reduserte kostnadene med gjennomføringen. Aller høyest forbedring så det ut til at teamet fra Telenor hadde. De hadde også størst utfordringer med teknologien, da open source ikke er helt trivielt.

GOBI158

 For å runde av konferansen på en inspirerende måte var fremtidsforsker og forfatter Ståle Økland invitert til å drodle omkring hvordan innovasjon, Big Data og Internet of Things kommer til å forandre hvordan vi lever og jobber, og allerede har gjort det. Ståle fortalte i en lett og munter tone at arbeidslivet er i full gang med en massiv omveltning, enten planlagt eller påtvunget. Det som gjør at du overlever er innovasjon, tempo og rask finansiering. Når 10 start-ups med finansiering fra crowd-funding har krasjet, kommer #11 og raderer ut din bransje (for eksempel bankvesenet, taxi-næringen eller hotellkjedene) i løpet av et lavt, ensifret antall år. Det kan godt være samme selskap som står bak de tre siste krasjene som lykkes med det fjerde. De som overlever og vokser da er empati-yrker, kreative yrker og interaksjons-yrker (person-person). Alle andre må omstille seg raskt.

Folk er, bevisst eller ubevisst, lei av ensomhet i digitale fora – og de bruker appene sin alt for mye. For eksempel innrømmer 20 % at de har surfet på mobilen mens de har hatt sex (-og 100 % av disse var kvinner).

For de som hadde anledning var det avslutningsvis vinsmaking og tilhørende foredrag fra VinAroma.

Tilbakemeldingene under dagen og i etterkant har vært udelt positive, og vi gleder oss allerede til GOBI2016. Håper å se deg der!

Flere bilder fra konferansen finner du på GOBI sin Facebook-side.

Du må gjerne trykke LIKE, så holder du deg oppdatert på det som skjer frem mot GOBI2016.

 

About Lars Rinnan

Lars er utdannet diplomøkonom fra BI, og har en MBA-grad fra Lancaster University. Han har lang erfaring fra brukersiden av BI-løsninger. Balansert målstyring er hans spesialfelt, hvor han har nærmere 20 års erfaring som bruker, prosjektleder på innføring, og som konsulent. Han benyttes gjerne i innledende fase av BI-løsninger, for å avdekke kundens målsettinger og forventninger, samt prosjekt-scope. Han bistår gjerne kunden med workshops omkring BI-strategi, modenhetsanalyser eller BI Competency Center. Han er hyppig benyttet som foredragsholder.