Viz-vett5 min read

hop

 

 

 

Harald Opdahl, Avdelingsleder og brobygger i NextBridge Consulting

 

Visualiseringsverktøy – anything goes?

Det blåser en visualiseringsvind over landet vårt, og den ser ut til å være en del av et globalt stormsenter. Kunder og leverandører løper raskt for å få i gang produksjonen av nyttig og vakker grafikk. Erfaringen er gammel og godt dokumentert: Bilder er lettere å forstå og huske, mye fordi man tolker dem raskere enn ord og tall. Det skjer også en læring og en utforsking av sammenhenger i data som før lå skjult i lister, tabeller og stadig voksende og lett obskure datakilder. Både ansatte og kunder setter uten tvil pris på bedre rapportering og kommunikasjon.

La oss for enkelthets skyld slå fast: Visualisering gir en nødvendig og effektiv forbedring for all informasjonsbehandling.

Spørsmålet er om det bare er å løpe og kjøpe verktøyene. Av gode grunner bør svaret være “Nei”. En sammenfattet begrunnelse for det ser slik ut:

                                       «If you don’t know where you are going, any bus will take you there» HOP innlegg

 

Visualiseringsvinden er nemlig bare er en liten del av et større stormsenter. Den sterkeste trykket går i retning av å skape datadrevne virksomheter. Drivstoffet er stadig ferskere fakta i svimlende mengder. Disse fakta (data) brukes først i visuelle analyser (exploring), deretter som grunnlag for framskrivinger (forecasts) og til utvikling av prognosemakeri (prediksjoner). Til slutt ønsker man anbefalinger for handlingsvalgene (prescriptions), og disse valgene skal helst være rangert og vurdert (optimalisering).

Alt dette skal adsorberes og deretter leveres fra en IT-avdeling som allerede er nokså opptatt med løpende produksjon av styringsdata. Det betyr endringer, både i kompetanse, teknologi og prosesser.

Hvordan skal en så velge leverandør av visualiseringsutstyr? Her er noen tips basert på naboskap til en del salgs- og kjøpsprosesser i dette markedet. Det første punktet er størst, for dette har flere konsekvenser enn man i første omgang tenker på.

 

Nr 1: Skaffe deg oversikt.

Hva er trendene i markedet og på programvarefronten? En skal ikke lete lenge for å finne stikkord som CloudComputing, BigData og Analytics. Kan programvaren du vurderer håndtere både dagens og morgendagens trender.

HOP2

De enkelte leverandørene av programvare blir regelmessig veid, målt og sammenlignet med hverandre. Sjekk vurderingene, både hos de kjente (Gartner, Forrester etc.) og hos de spesialiserte og smale. TrustRadius (https://www.trustradius.com) samler for eksempel brukerrespons og lager besnærende god «InfoGraphics» av resultatene.

Mange virksomheter har erfaring med innføring av visualiseringsverktøy. Noen er også villig til å være referanser for produktene de har kjøpt, og her får du ofte direkte tilbakemeldinger og ny innsikt. Se på referansebesøk som en helt nødvendig forberedelse til nye arbeidsformer og verktøy.

Ditt eget firma kan til og med trenge en liten modenhetsvurdering. Virker det noenlunde klart for nyvinninger, eller trenges det også opplæring, nye ressurser (folk, infrastruktur, prosesser) og kanskje en liten vårrengjøring? Verdt å tenke på: Hvordan vil self-service / visualiseringsverktøy på «nye og spennende data» funke hvis Information Management, Data Governance og Masterdata Management i grunnen er fremmedord? På den fysiske siden kan lignende sjekker gjøres på for eksempel Metadata Management, sikkerhet, datakvalitet og fleksibilitet i datalagring. Og så blir det alltid noen givende aha-øyeblikk hvis en laster ned en trial-versjon fra kandidatene og prøver selv.

Nr 2: Sikre at du kan begynne smått og vokse dit du vil

For mange er ikke modenheten eller strategien klar nok til full-blown transformering av firmaet. Eller så ønsker man å starte pent og bygge kompetanse og erfaringer før man eventuelt trykker til. Da er det viktig å at brukerne kan laste data og gjøre sine utforskninger og rapporteringer på enkel måte, uten å være avhengig av IKT.

Dersom du trenger veiledning og ekstra ressurser, er det også praktisk med leverandører og partnere som finnes der du bor. Avstandsforhold funker for mange, men de har innebygde utfordringer man gjerne vil slippe. Spør om råd, dette er nytt for de fleste.Hit-og-miss transformering av arbeidsprosesser er oppskrytt.

 

Nr 3: Vit hvor du vil.

Slett ikke banalt, men et helt konkret og avgjørende poeng her: Skal du lage bedre grafikk, eller skal du kanskje/sannsynligvis være med på å forandre din bedrift til en data- og analysedrevet virksomhet. Uansett om det siste oppfattes som en interessant mulighet eller en livsnødvendig transformasjon, så krever det andre løsninger enn en «bedre grafikk» gjør. Infrastruktur, analysekraft, AD&D (Application Development & Delivery) og integrasjon med alt av datakilder/-typer, lagringsløsninger og maskinvare. Da spørs det: Trenger du en plattform, eller vil du heller bygge med OpenSource-, Best of Breed- eller egenutviklede løsninger.

 

En liten prognose på slutten: Det kommer til å bli mye større mangel på data scientists enn på dyktige rapportutviklere i nær fremtid. Vi ser det på adferden til programvareleverandørene – og på oppkjøpene deres: Trenden går fra visualisering alene til visualisering og analyse. Tre eksempler fra de siste månedene: Tibco Spotfire kjøper Jaspersoft, OpenText kjøper Actuate og Hitatichi (HDS) kjøper Pentaho. Interessen for analysekraft åpenbar, men i tillegg er de tre oppkjøpene av overveiende OpenSource-firmaer. Det er flere tegn på at deres forretningsmodell er vanskelig å opprettholde. 

Samtidig konkurrerer SAS, IBM, SAP og Microsoft heftigere enn noensinne på analyse innen sine BI-plattformer. Det samme gjør Tableau, Qlik og andre leverandører av (tidliger) mer tradisjonelle visualiseringsverktøy. «Alle» bruker eller har integrasjon mot R, selv SAS min sin velkjente pakke av hardcore analyseverktøy.

HOP3

Det er selvfølgelig viktig å vite hvor man skal. For å vite det er det nødvendig å følge med i egen bransje og i mulighetene som kommer raskere enn noen gang. For et par år siden var det ikke utenkelig å velge bort både BigData, IoT, Cloud og prognosemakeri i fremtidsplanleggingen. Det løpet er kjørt.

About Harald Opdahl

Harald er avdelingsleder og brobygger i NextBridge Consulting. Harald har 12 års erfaring fra FoU-arbeid i universitetssektoren og har deretter jobbet i konsulentbransjen siden 1995. Han har en PhD i Biometri fra NMBU og har startet å bruke SAS programvare i 1985.