Big data – nye muligheter og økende krav.3 min read

Nextbridge knut aalborg

 

Knut Aalborg, Executive Advisor i NextBridge Advisory

 

 

 

Big data – nye muligheter og økende krav.

Såkalte stordata (Big data, dvs spesielt store eller komplekse datasett) er et tema som stadig flere virksomheter må forholde seg til. En verden som i økende grad endres geopolitisk, sosialt og økonomisk, bidrar til at virksomheters satsningsområder og målsetninger utfordres og endres raskere enn tidligere. Samtidig blir potensielle datakilder og bruksområder stadig flere, og de tekniske virkemidlene modnes og blir mer tilgjengelige.

Dette medfører at tradisjonelle tilnærminger for utvikling og bruk av beslutningsgrunnlag er under stadig økende press. Selv om store, tradisjonelle datavarehusløsninger ikke vil forsvinne de nærmeste årene, så vil disse i økende grad bli utfordret på fleksibilitet og smidighet av nye forretningsbehov og tekniske virkemidler.

Typisk virkelighet for mange virksomheter vil være at man for eksempel har tradisjonelle datavarehus- og rapporteringsløsninger (om fortid), kombinert med overvåkningsløsninger (om nåtid) og løsninger for prediktiv analyse av fremtiden. Tilnærming og kompetanse for utvikling og bruk av løsningene vil naturlig nok være forskjellig, men det vil være nødvendig med et minimum av felles kjøreregler og prinsipper for at man ikke skal miste kontroll over løsninger og innhold.

bigdata7

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig er det et økende krav fra beslutningstakere (og typisk i Norge) om å «gjøre ting enkelt» og «på vår måte». Viljen til å igangsette store, langvarige prosjekter, mens verden rundt endres fra måned til måned, er naturlig nok stadig mindre. Det forventes mer smidig implementering av løsninger med hyppige iterasjoner, hvor løsningene gradvis og raskt kan tas i bruk og gi gevinst, fremfor lange utviklingsløp basert på tradisjonell fossefallsmetodikk. Dette er på ingen måte noe nytt, men stordata aktualiserer dette i større grad enn tidligere.

Dette medfører videre et økende behov for kompetanse, både på forretningssiden, og hos de som skal utvikle løsningene. De som har et forretningsbehov trenger i økende grad bestillerkompetanse, helhetstenkning, og evne til å skille dårlige løsningsforslag fra gode. Evnen til å få forskjellige typer løsninger til å jobbe sammen, blir også viktigere enn før. Det må være relativt enkelt å koble inn og ut datakilder og verktøy. Og ikke minst må man være bevisst hvordan nye løsninger skal forvaltes (og ikke bare driftes) når konsulentene som har etablert løsningene forsvinner ut døren.

Bigdata3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God datastyring- og forvaltning (Data Management) blir faktisk også viktigere. Få virksomheter har en helhetlig, dokumentert og forankret tilnærming til dataforvaltning og masterdata, og hvordan dette skal styres. Mange har imidlertid elementer av dette på plass, og klarer seg kanskje greit fra dag til dag så lenge datakildene er kjente og i liten grad blir endret eller byttet ut. Men når man å kobler inn eksterne datakilder, kombinerer personinformasjon på nye måter, tilgjengeliggjør data i nye kanaler og tar i bruk de nyeste verktøyene, er det nødvendig å ha bevisst kontroll på dataeierskap og –ansvar, både i forhold til data som forretningsverdi, og i forhold til lovpålagte personvernhensyn.

Stordata kan by på uante muligheter for fremoverlente og bevisste virksomheter, og vil etter hvert være noe mange virksomheter vil måtte utnytte for å overleve. Men for å lykkes handler det ikke bare om riktig teknologi og evner til å utforske dataene. Med stordata blir kompetanse til å anskaffe og forvalte de riktige løsningene på en helhetlig og smidig måte, kombinert med god datastyring, enda viktigere enn før for å kunne lykkes over tid.

Hilsen Knut.

About Knut Aalborg

Knut Magne har over 20 års erfaring som systemutvikler, rådgiver, prosjekt- og forvaltningsleder. Han har bistått en rekke virksomheter med implementasjon av løsninger innen blant annet Datavarehus (DW), Enterprise Performance Management (EPM) og rapportering, og rådgivning i forbindelse med IT-forvaltning (IT Governance), BI-kompetansesentre (BICC) og dataforvaltning (Data Governance) mm. Før han begynte i NextBridge Advisory, har Knut Magne opparbeidet seg bred erfaring som konsulent og rådgiver hos blant andre EY (Enterprise Intelligence) og Accenture (Information Management)